För arrangörer

Här finns utvärdering av Eskilstuna Kulturnatt 2022. Uppmana gärna dina besökare att besvara enkäten.

Utvärdering - QR-kod och info

Utvärdering Kulturnatt - QR-kod och info