Om kulturnatten

Som ett ljus i höstmörkret lyser kultur­­natten upp gator, torg och scener med aktiviteter och upplevelser för stora och små.

Kulturnatten skapas av alla som deltar, från föreningar, studieförbund och museer till bibliotek, mötesplatser och andra verksamheter som öppnar sina dörrar för invånare, kulturaktörer och besökare att mötas genom kultur.

Den 17 september 2022 blir första gången som Eskilstuna kulturnatt arrangeras. Det ska bli ett årligen återkommande evenemang, skapat av alla som deltar. Eskilstuna kommun ansvarar för marknadsföring, samordning och upplåtande av lokaler.

Mer info om hur du deltar och anmäler en programpunkt hittar du under För arrangörer.

Eskilstuna kulturnatt arrangeras av Eskilstuna kommun i samarbete med Eskilstuna Folkhögskola, Studiefrämjandet och Scenkonst Sörmland.