Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar för Eskilstuna kulturnatt 2024.

Genom att anmäla din programpunkt. Läs mer om villkoren för att delta och hur du anmäler en programpunkt på sidan För arrangörer.

Alla som vill får delta i kulturnatt. Oberoende om du är privatperson, medlem i en förening, professionell kulturaktör, kör, studerande, ung eller gammal är du med och skapar kulturnatt om du anmäler en programpunkt.

Alla aktörer har såklart olika förutsättningar och möjligheter att kunna vara med. Vi försöker hitta sätt för så många som möjligt att medverka.

Alla programpunkter ska ha fri entré och innehålla något slags kulturinslag. Innehållet kan även vara folkbildande, såsom föreläsningar, om temat berör kultur.

Kulturnatten 2024 kommer att arrangeras 28 september. Klockslag presenteras senare.

Alla som deltar med en programpunkt under Eskilstuna kulturnatt är en arrangör, oberoende om du till exempel är artist, förening eller ett bibliotek.

Orsaken till att vi valt att använda begreppet arrangör är att den som vill anordna en programpunkt är ansvarig för att genomföra den och att anmäla den på Evenemangs­guiden. Du arrangerar alltså din egen programpunkt, men ofta i samverkan med en plats- och scenansvarig och med oss som jobbar med kultur­natten.

Alla aktörer har olika förutsättningar och möjligheter att kunna vara med. Vi försöker hitta sätt för så många som möjligt att medverka. Alla arrangemang under kulturnatten har fri entré, men det betyder inte att alla som medverkar med innehåll kan ställa upp gratis. Det är du som kulturaktör som avgör på vilka villkor du kan ställa upp.

Eventuella arvoden/ersättningar för framträdanden görs upp mellan arrangören/aktören och den som är ansvarig för scenen/ platsen/ verksamheten. Olika scener och platser har olika ekonomiska förutsättningar. Om du har svårt att hitta uppdrag, undersök möjlig­heterna för att samarbeta med till exempel något studieförbund eller en stöd­berättigad förening.

Har du frågor eller synpunkter får du gärna höra av dig till oss på kulturnatt@eskilstuna.se.

Hör av dig med programförslag till den ansvariga för platsen ni önskar vara på. Eskilstuna kommun förmedlar kontaktuppgifter till några av kulturnattens scener, samarbets­partners och mötesplatser. Det är även fritt fram att kontakta andra scener och lokaler i stan, eller uppträda på gator, torg eller i parker inom kulturnattens tillståndsområde.

Kontakta scener

Den som har programidén är ansvarig för att hitta en plats för sin programpunkt, men vi gör vårt bästa för att vägleda och hjälpa till. Hittar du inte det du söker, eller stöter på problem? Kontakta kulturnatt@eskilstuna.se.

Ja, så länge måltiden är en underordnad del under programpunkten. I övrigt gäller samma villkor som för alla som deltar, att programpunkten ska ha fri entré och innehålla något slags kulturinslag.

Deadline för anmälan av en programpunkt är 12 augusti 2024.

Programmet behöver vara klart i augusti så att vi kan marknadsföra det brett, och för att scenerna och platserna ska hinna förbereda för programpunkterna.

Eskilstuna är en kulturstad, rik på upplevelser och intryck. Med Eskilstuna kulturnatt vill vi skapa oväntade möten, mellan aktörer, invånare och kulturella uttryck.

Vi vill skapa förutsättningar för så många som möjligt att delta och visa upp Eskilstunas breda och mångfacetterade kulturliv.

Alla programpunkter kommer marknadsföras både på Evenemangsguiden och på hemsidan för Eskilstuna kulturnatt.

Programpunkter sprids genom Eskilstuna kommuns olika kanaler och kommunikationsinsatser, samt via kulturnattens partners och de scen- och platsansvariga. Alla arrangörer ansvarar också för att marknadsföra sina egna programpunkter till sina specifika målgrupper.

Loggor att sprida och använda finns här.

Det går bra att till exempel sälja fika, merch eller konst så länge det är fritt för publiken att delta i programpunkten, och utan krav på att köpa något. Marknadsstånd eller försäljning som inte kan kopplas till en programpunkt eller ett kulturellt inslag accepteras inte i programmet.

Kommunen upplåter sina lokaler och stöttar arrangörerna med bland annat teknik, personal och marknadsföring. Kommunen förmedlar kontakter och strävar efter att skapa goda förutsättningar för så många som möjligt att kunna medverka. Kommunen stöttar ekonomiskt genom sina befintliga stöd och bidrag och visst inköp av kulturprogram.