Fyll i kontaktuppgifter

Har du en scen/plats som aktörer kan nyttja gratis under kulturnatten?

Fyll i formuläret så kan vi förmedla era kontaktuppgifter till dem som behöver en plats.

FormulärBeskriv vilka möjligheter som finns på scenen/platsen. Tex storlek/yta, teknik, ljus. Eller om scenen lämpar sig bäst för en specifik konstform.


När du fyllt i dina kontaktuppgifter, och de godkänts av oss, kommer de synas på sidan Kontakta scener.