Kommande utställningar

CARL-AXEL VALÈNS STIPENDIATER
2006–2021
18 september 2021 – 13 februari 2022

Carl-Axel Valéns stiftelse firar 15 år och har bjudit in alla sina stipendiater till en jubileumsutställning!

Totalt har 24 konstnärer mottagit stipendium från stiftelse sedan den grundades 2006, och samtliga stipendiater medverkar i utställningen.

Medverkande konstnärer:

Nina Bondesson, Ellen Cronholm, Synnöve Pohjola Ejdetjärn, Leif Elggren, Urban Engström, Carolina Falkholt, Frida Fjellman, Oscar Furbacken, Paul Grähs, Elisabeth Henriksson, Alexandra Kern, Fredrik Lindqvist, Minako Masui, Gunnar Nehls, Maria Nordin, Joakim Ojanen, Jenny Olsson, John Rasimus, Märit Runsten, Astrid Sylwan, Cajsa Von Zeipel, Charlotte Walentin, Knutte Wester och Katrin Westman.