Offentlig konst

Eskilstuna konstmuseer ansvarar för den offentliga konsten i Eskilstuna och Torshälla. Varje år tillkommer nya verk, eftersom offentlig konst är en självklar del när Eskilstuna växer och utvecklas.

Vill du hitta enkelt till konsten, veta mer om hur vi arbetar med konstnärlig offentlig utsmyckning, eller läsa om nyinvigda verk och pågående konstuppdrag i Eskilstuna och Torshälla?

All information hittar du samlad på:

Bild: Verket Kärnor ur antropocen av Ylva Wilhelmina Franzén, Munktellskolan, 2023.