Tidigare utställningar

Här finns information om våra tidigare utställningar.

PLACEHOLDER TEXT!

2022

26 november – 8 januari 2023

Ung salong är en jurybedömda salong för högstadie- och gymnasieelever i Eskilstuna. I utställningen 2022 visades totalt 61 verk av 23 ungdomar.

Medverkande i utställningen:

 • Amin
 • Intesar
 • Isaac
 • William
 • Anna Asberga
 • Yumi Bergman
 • Leon Björklund
 • Klara Borgenhag
 • Tindra Carlsson
 • Indra Edberg
 • Felicia Emanuelsson
 • Majken Eriksson
 • Beatrice Falk
 • Anna Helmér
 • Isabelle Hell
 • Sophia Jarnfeldt
 • Agnieszka Mikulska
 • Carolina Nascimento
 • Vilda Netterstedt
 • Julia Pileklev
 • Mousa Shimal Jamil
 • Natalie Szabo
 • Alma Vigren

Val av teknik och tema var fritt vid ansökan och i utställningen visades foto, måleri, kollage, teckning, digital illustration och skulptur.

Bakgrund

Ung salong på Eskilstuna konstmuseum anordnades för första gången 2016 och har sedan dess återkommit årligen varje höst. Ambitionen med utställningen är att ge en bild av de ämnen, frågeställningar, motiv och tekniker som unga idag intresserar sig för.

2021

27 november – 9 januari 2022

Ung salong är en jurybedömda salong för högstadie- och gymnasieelever i Eskilstuna. I Ung salong 2021 visades totalt 57 verk av 22 ungdomar.

Medverkande i utställningen:

 • William
 • Mohamed Abdullahi
 • Leon Björklund
 • Jade Carbery
 • Tindra Carlsson
 • Elsa Danielsson
 • Linn Danielsson
 • Indra Edberg
 • Majken Eriksson
 • Troy Eriksson
 • Anna Helmér
 • Karin Helmér
 • Elin Julin
 • Isak Marklund
 • Vilda Netterstedt
 • Julia Pileklev
 • Josef Runman
 • Intesar Saleh
 • Maja Salwén
 • Adriana Silveira
 • Tindra Teller
 • Alma Vigren

Val av teknik och tema var fritt vid ansökan och i utställningen visades foto, måleri, kollage, teckning, digital illustration och skulptur.

Bakgrund

Ung salong på Eskilstuna konstmuseum anordnades för första gången 2016. Ambitionen med utställningen är att ge en bild av de ämnen, frågeställningar, motiv och tekniker som unga idag intresserar sig för.

2020

ScenarioScenery_Foto JeanBaptiste Béranger_Bigert o Bergström 2020

Scenario/Scenery på Eskilstuna konstmuseum. Foto: Jean Baptiste Béranger

19 september-14 februari 2021

Till sin utställning hämtade konstnärsduon Bigert & Bergström inspiration från teaterns tidiga ”vädermaskiner”. Sådana maskiner som stod i kulisserna och användes under föreställningar för att skapa ljudeffekter som regn, vind och åska. I Scenario/Scenery har maskinerna muterat och utrustats med solpaneler som driver deras egna rörelser. I utställningen stod Bigert & Bergströms samtida vädermaskin placerad mitt på scenen, som bärare av vår tids huvudroll.

Klimat och väder är några av Mats Bigert och Lars Bergströms huvudteman. I deras konstnärliga arbete undersöker de människans försök att på olika sätt kontrollera dessa fenomen. Med sin konst lyfter de fram klimatets drastiska förändring och ger oss ingångar till komplicerade och viktiga frågor om människans och jordens överlevnad.

Charlotte Walentin, Hiatus 5, 2020

24 oktober 2020–31 januari 2021

Charlotte Walentin var Carl-Axel Valéns stiftelses konststipendiat år 2020. Hon tilldelas stipendiet för att hon under drygt två decennier ”visat på ett imponerande flöde av rumsligt starka skulpturala verk som vibrerar av poesi och sensualism” och att hennes verk ”berör på djupet”.

Charlotte Walentin arbetar med små nyanser och små gester. Verkens storhet och effekt blir synlig först när du kan komma nära konstverken. Där och då blir det tydligt vilket hantverksskickligt handlag som varsamt, långsamt och metodiskt format verken. Materialiteten är central.

Utställningens titel, Prepositioner, syftar till verkens relation till rummet, men även till olika förhållanden inom verken och mellan verken. Precis som språkets prepositioner som har till uppgift att påvisa förhållanden mellan personer, saker och platser. Verken i utställningen är alla gjorda i tunna lager av tusch, målade på tyg, som sedan antingen har konstruerats eller dekonstruerats till att bli både målningar och objekt.

Charlotte Walentin, född 1965 i Uppsala, gick ut Konsthögskolan i Malmö år 1999. Hon är representerad vid flera museer runt om i Sverige, sedan 2021 vid Eskilstuna konstmuseum då museet köpte in verket Will-o´-the-Wisp.

Carl-Axel Valéns stiftelse delar årligen ut ett konststipendium med syfte till fortbildning för konstnären. I stipendiet ingår även en utställning på Eskilstuna konstmuseum.

Tvådelat fotografi, Everything i Connected av konstnären Ulf Rehnholm. Två halvor av svartvita foton är sammansatta på mitten. Ovandelen är ögon och ögon av en känguru, underdelen är munnen, och delar av händer, av en apa.

Ulf Rehnholm, Everything is Connected nr 101

15 februari – 19 april 2020

Ulf Rehnholm var Eskilstuna konstförenings stipendiat 2020. I utställningen Stereo presenterades ett antal fotomontage där bilder satts ihop på ett oväntat sätt för att befria betraktaren från vardagens illusioner. Med bilderna vill han väcka nyfikenhet och öppna upp för nya tolkningar.

Ulf Rehnholm, född 1967, har deltagit i flera separat- och samlingsutställningar och hans konst har bland annat visats på Liljevalchs vårsalong, Konstnärshuset i Stockholm, Champagnehuset Joseph i Riga och Deiglan Gallery, Island. Han har fått Landstinget Sörmlands kulturstipendium, blivit utnämnd till Årets Sörmlandskonstnär av Konstfrämjandet och mottagit en Eskilsstatyett för sina insatser inom kultur.

Utställningen arrangerades av Eskilstuna konstförening som varje år delar ut ett stipendium till en förtjänstfull konstnär med anknytning till Eskilstuna. Första gången stipendiet delades ut var 1961.

Utställningen arrangerades med stöd av Sveriges Konstföreningar

Skin Deep, 2020. I bakgrunden, från vänster: Border line, 2020, History, 2020, Vade mecum, 2020. Tabula Rasa, 2020.

14 mars – 23 augusti 2020

Utställningen Enslinje var Lotta Hannerz första utställning på ett museum. Här visades "en utgrävd dåtid, en bärbar nutid och en tänkt framtid. Då, nu, sen placerade ”mise en abyme” inuti varandra."

Lotta Hannerz arbetar med hur vi förhåller oss till vår verklighet. Hon samlar fragment, insikter och missuppfattningar som får slå rot och gro. Hon arbetar brett med måleri, skulptur och installationer. Varje verk bestämmer visserligen själv sin form, men likt en trädgårdsmästare ympar, beskär och odlar hon sedan dessa betraktelser och på så sätt växer verken fram.

Hennes verk kan liknas vid ett teatersällskap som för en dialog med varandra och med betraktaren, men där alla innehar sin egen huvudroll. Det som presenteras må vara bekant men inger ett visst tvivel. Eller för att citera Hannerz själv ”gungfly är den fasta punkten i min tillvaro”.

Lotta Hannerz, född 1968, är utbildad vid Konstfack och Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hennes verk har visats runt om i världen och hon har mottagit flertalet större stipendier. Flera viktiga verk finns representerade runt om på museerna i Sverige och Tyskland.

I ett mörkt rum visas en projektion på en vägg. Projiceringen visar barn ute i naturen. Golvet är grönt och mitt på golvet står en parkbänk i rödmålat trä.

På bilden visas Kultivators film om verket Okänd planet.

6 juni – 11 oktober 2020

Varje år tillkommer nya offentliga konstverk i Eskilstuna, eftersom offentlig konst är en självklar del när staden växer och utvecklas.

I den här utställningen, med titeln Offentlig konst i Eskilstuna – filmade berättelser om några av stadens nyare konstverk, visades sex stycken filmer om följande konstuppdrag:

 • Okänd planet, av Kultivator
 • Vilsta graffiti, av Adam Augustsson
 • Enchanted Forest, av Jasmine Cederqvist
 • Målning i parkourpark, av Julia Rio
 • Bältdjuret i Kjula, avv Signe Johannesson och Erik Rören
 • Bara Vara (Här & Nu), av Ruben Wätte

28 november 2020 – 10 januari 2021

I Ung salong 2020 visades totalt 52 verk av 18 ungdomar. Val av teknik och tema var fritt och i utställningen kunde vi se fotografi, digital illustration, teckning och måleri.

Medverkande i utställningen:

 • Abdallah Ahmad
 • Maria Alhabach
 • Melinda Almén
 • Olivia Berglund
 • Leon Björklund
 • Tiba
 • Nathalie Haglund
 • Kajsa Henningson
 • Elin Julin
 • Josefine Ly
 • Agnieszka Mikulska
 • Ella Nylander
 • Iris Karlsson Petershagen
 • Karin Rehnholm
 • Maja Salwén
 • Kajsa Stangvik
 • Natasa Trbovic
 • Alma Vigren

Bakgrund

Ung salong är en jurybedömd salong för högstadie- och gymnasieelever i Eskilstuna. Utställningen arrangerades för första gången 2016 och har sedan återkommit varje höst. Ambitionen med Ung salong är att ge en bild av dagens unga konstnärer och de ämnen, frågeställningar, motiv och tekniker de intresserar sig för.

24 januari – 26 april

Varje år köper kommunen in konst som placeras i offentliga kommunala lokaler, på skolor, äldreboenden, tjänsterum med flera, för att försköna våra gemensamma offentliga lokaler samt för att stärka och förhöja kvaliteten på kommunanställdas arbetsmiljöer.

Eskilstuna konstmuseum ansvarar för denna samling som kallas depositionskonstsamlingen, just för att den avser in- och utlån inom kommunen. Vi ansvarar även för inköp samt förvaring och bevaring.

Utställningen visade vilka inköp som gjordes under 2019 till denna samling.

2019

21 september – 16 februari 2020

Ett möte med Enno Halleks drygt 60-åriga konstnärskap är att möta ett liv. Hans barndom och flykt från Estland till Sverige under tidigt 1940-tal och hans övriga livserfarenheter följer hans konst hand i hand. Den är ytterst personlig. Och med det även generös, humoristisk, klurig och samtidigt allvarlig. En stark regnbågskolorit är grunden.

Enno Hallek prövar och utforskar både sin och vår konstsyn likväl som den traditionella konstupplevelsen. Konst som något korrekt, fint eller ouppnåbart, gäller inte för Enno Hallek. I utställningen bjöds vi in att ta del av både hans konstnärskap, liv och personlighet.

Enno Hallek är född 1931, bosatt och verksam i Stockholm. Sedan början av 1960-talet har hans konst visats såväl nationellt som internationellt. Under åren 1953–1958 studerade han vid Kungliga konsthögskolan, där han sedermera arbetade som professor i måleri och offentlig konst under 10 år (1981–1991).

Ett av hans offentliga konstverk besöks av flera tusen personer varje dag, nämligen regnbågen vid Stadions tunnelbanestation i Stockholm som invigdes 1973.

Ett mörkt rum. En stor ledad trädocka sitter på golvet, med överdelen hopfallen framåt mellan benen. I bakgrunden lyser en spotlight svagt på ett mörkt konstverk på väggen.

Utställningsvy, Ghost Dance av Julia Bondesson. Foto: Josefine Bolander.

19 oktober – 2 februari 2020

Julia Bondesson är en skulptör och performancekonstnär som kombinerar sina skulpturala verk med dans och rörelse. Hennes skulpturer avbildar ofta kroppar och kroppsdelar av människor och djur, fyllda med skönhet, känslighet och inte sällan en viss brutalitet.

I utställningen Ghost Dance visades skulpturer och ett videoverk som på olika sätt tar sig an själen och dess boning, kroppens insida.

Koreografin i videoverket Ghost är gjord för en människokropp och en förenklad kropp i trä, som genom rörelsen blir förlängningar av varandra.

Julia Bondesson, född 1983 bor och arbetar i Killeberg, Skåne. Hon tog examen från Kungliga Konsthögskolan 2011 och har även utbildningar i träskulptur och dockteater från Thailand, Japan och Taiwan. Sedan sin examen har hon ställt ut och haft en rad performance både nationellt och internationellt.

Bild: Julia Bondesson, Ghost Dance, Eskilstuna konstmuseum. Fotograf: Josefine Bolander.

24 augusti – 6 oktober

Joakim Ojanen var Carl-Axel Valéns stiftelses konststipendiat år 2019. I utställningen på Eskilstuna konstmuseum visades Ojanens bronsfigur Rough Day (Boy with Bag).

”Joakim Ojanen är en sällsynt gestalt bland svenska konstnärer genom att medkänsla och humor dominerar i hans bildvärld. I målningar och skulpturer möter vi figurer som ser ut att undra över hur de hamnade här men ändå försöker så gott de kan.” , löd en del av Stiftelsen Carl-Axel Valéns motivering när Joakim Ojanen utsågs till deras kulturstipendiat 2019.

Joakim Ojanen är född 1985 i Västerås och är baserad i Stockholm. Han arbetar med olika tekniker så som teckning, skulptur och måleri. Han har framförallt uppmärksammats för sina keramiska verk vilka har visats på gallerier runt om i världen.

16 november – 12 januari 2020

20 ungdomar medverkade och i utställningen visades foto, måleri, teckning, digital illustration och relief.

Medverkande i utställningen:

Maria Alhabash
Johanna Allerhed
Melinda Almén
Alva Blomquist
Klara Borgenhag
Elsa Danielsson
Nathalie Haglund
Moa Hernodh
Vu Hoai Thuong Huynh
Fatimah Ibrahim
Sophia Jarnfeldt
Olivia Kumpula
Elwira Lindell
Josefine Ly
Lovisa Manell
Rakel Michelson
Alma Neiström
Iris Karlsson Petershagen
Blanka Simonsson
Emma Sälj

Bakgrund

Ung salong är en jurybedömd salong för högstadie- och gymnasieelever i Eskilstuna. Utställningen arrangerades för första gången 2016 och har sedan återkommit varje höst. Ambitionen med Ung salong är att ge en bild av dagens unga konstnärer och de ämnen, frågeställningar, motiv och tekniker de intresserar sig för.

En Trädas biografi —
Fogelstadgruppen och jord

11 maj – 22 september 2019

Åsa Elzén har länge arbetat med arvet efter Fogelstadgruppen som bland annat startade och drev Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad 1925-54 i Julita. På Eskilstuna konstmuseum presenterades Åsa Elzéns undersökande av gruppens engagemang i jord. Här visades bland annat verk av Maja Fjaestad & Amelie Fjaestad, Maren Holebakk och Axel Fredriksson. I utställningen fanns även kopplingar till museets verk av Siri Derkert och Sven Hellqvist.

Åsa Elzéns undersökande tar denna gång avstamp i en matta som beställdes 1919 av Elisabeth Tamm som då ägde och drev Fogelstad gods. Tamms önskan när hon beställde mattan var att den skulle utgå från en träda, i linje med hennes tro på det vi i dag kallar ekologiskt jordbruk. Begreppet ”träda” innebär att åkermark får vila från produktion av grödor, för att motverka utarmning av jorden. Maja Fjaestad komponerade mönstret till mattan efter Tamms idé och den vävdes på Fjaestads konstväveri i Racksta under ledning av Amelie Fjaestad.

Mattan fick titeln En Träda och låg i biblioteket på Fogelstad till slutet av 1960-talet. Då lades den trasig på vinden efter att bokstavligen ha slitits ned av första vågens kvinnorörelse (och deras hundar). Efter alla åren på vinden rullades den 4,6 x 6 meter stora mattan ut i sin helhet på museet. Den visades tillsammans med arkivmaterial, konstverk och material som befinner sig däremellan.

Åsa Elzén är uppvuxen i Sörmland och bor samt arbetar idag både i Berlin och Näshulta. Hennes konst består främst av installation, text, video och performance – ofta med historisk forskning som startpunkt.

27 april – 1 september

I Maria Nordins arbete är kroppen i fokus. Hennes akvarellmålningar är oftast i naturlig skala eller större och hon undersöker vår blick på världen och på oss själva. Med det stora formatet vill Nordin leda in oss betraktare till en fysisk upplevelse. Det som händer i mötet mellan betraktaren och målningen är en del av verket - när betraktaren blir betraktad - eller är det tvärtom?

Maria Nordin, född 1980 i Linköping, bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad bland annat på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (2005–2010). Maria Nordin har mottagit en rad utmärkelser, bland annat Carl-Axel Valéns konststipendium 2017, samt haft en rad uppmärksammade utställningar.

25 juni – 14 augusti

Under många år har ett antal verk i museets samlingar varit utlånade till Sundbyholms slott. När en renovering av slottet startade 2018 hämtades konsten tillbaka. En stor del av målningarna var efter alla år i behov av vård och översyn av en konservator.

Med den här utställningen ville vi lyfta det omsorgsfulla arbete som lagts ned på att bland annat tvätta, laga och restaurera några av museets målningar. Ett arbete som är nödvändigt för att framtida generationer fortsatt ska kunna ta del av vårt gemensamma kulturarv.

Att en oljemålning från till exempel 1800-talet idag kan upplevas som mörk och ibland färgfattig, beror många gånger på att flera års luftföroreningar, sot och damm fastnat på ytan. Fernissa som en gång strukits på för att skydda målningen har med tiden gulnat. Under denna yta döljer sig ofta en betydligt rikare färgskala än vad vi först kan ana. Målningarna på Sundbyholms slott var inget undantag och dessutom hade många av verken olika skador som behövde åtgärdas. Färg som hade släppt, revor eller utbuktningar i målarduken och ibland övermålningar – som har gjorts i gott syfte men som har påverkat målningen negativt – är exempel på saker som en konservator har tagit sig an.

En konservator vårdar olika konstföremål och har en bred kunskap om bland annat olika färger, bindemedel samt målardukens uppbyggnad. Tack vare sin förståelse kring åldrande, material och sammansättning kan en konservator bäst avgöra konditionen på ett konstverk. I utställningen visade vi ett urval av konsten som hämtades tillbaka från slottet. En så kallad tillståndsrapport togs fram till varje enskilt verk och den beskrev aktuell status och konservatorns vidtagna åtgärder.

Ett av verken, av konstnären Emil Österman, valde vi att tillfälligt pausa mitt i en rengöringsprocess. För att visa på- och synliggöra den förbluffande skillnaden mellan ”före och efter” en konservators arbete.

6 april – 16 juni

Eskilstuna konstförenings stipendiat 2019.

Utdrag ur utställningstexten Att återvända till okända landskap, av Alexandra Kronqvist, konstvetare och skribent:

”Ola Öhlins måleri befinner sig i gränslandet mellan det abstrakta och det föreställande. Det är ett måleri som intensivt undersöker förhållandet mellan mörker och ljus, mellan yta och djup. Lager på lager av färgfält strävar efter att upprätta rumslighet på den platta duken. Ur den lite smutsiga färgblandningen kan plötsligt en enskild färg flamma upp och brinna alldeles klar. Man får ofta intrycket av att ljuset i Ola Öhlins målningar kommer just ur själva mörkret och svärtan, att den bryter fram som en kraft som måste ta vägen någonstans. [...]

Ur det abstrakta måleriet träder skogslandskap fram. Ibland är det tydligt igenkännbart - som i siluetten av en död gran som lutar sig snett in i bildytan med sina torra grenar, eller i konturen av växtlighet som öppnar en glänta och låter himlen bryta in. Ibland bara anar vi detta landskap som brottstycken och fragment. En aning som kommer ur en ordlös kännedom om hur naturen kan uppträda - hur ljuset kan falla, hur färgerna kan växla.”

Utställningen arrangerades av Eskilstuna konstförening.

2 februari – 31 mars

Sörmlandssalong 2019 var den 55:e i ordningen sedan starten 1960. Medverkade gjorde 69 konstnärer och hela 233 verk visades i två av museets rum för tillfälliga utställningar.

Juryn som valde ut deltagarna av alla 129 sökande bestod av
Agneta Linton, intendent på Eskilstuna konstmuseum och professor vid Konstfack, Jan Brandt, Seniorkonsulent vid Mälardalens högskola och representant för Eskilstuna konstförening, samt Åsa Lockner, smyckeskonstnär och representant för Konstnärernas Riksorganisation.

19 januari – 31 mars

I utställningen visades samtliga inköp som gjordes under 2018 till kommunens depositionskonstsamling.

Varje år köper kommunen in konst som placeras i offentliga kommunala lokaler, på skolor, äldreboenden, tjänsterum med flera, för att försköna våra gemensamma offentliga lokaler samt för att stärka och förhöja kvaliteten på kommunanställdas arbetsmiljöer.

Eskilstuna konstmuseum ansvarar för denna samling som kallas depositionskonstsamlingen, just för att den avser in- och utlån inom kommunen.

2018

Carl-Axel Valéns stipendiat 2018, Katrin Westman visade oljemålningar i utställningen Chamber.

24 november 2018 – 6 januari 2019

Del av juryns motivering:
Det svenska måleriet har levt ett vitalt liv under de senaste åren. En av de målarna inom den yngre konstnärsgenerationen som på ett spännande och varierande sätt utforskar målardukens obegränsade möjligheter är Katrin Westman (f. 1987 i Örebro).

Hennes nonfigurativa måleri förkroppsligar svårdefinierbara men starka passioner. Det handlar om tankens liv och själens resa. Här skildras tillräckligt mycket för att nyfikenheten skulle väckas och tillräckligt lite för att fantasin omedelbart skulle sättas igång.

Katrin Westman tilldelas Carl-Axel Valéns konstnärsstipendium 2018 för en nyfiken kamp med måleriets begränsningar och ett ihärdigt utvidgande av målardukens möjligheter. Hennes konst är omedelbart trovärdig i sitt passionerade uttryck medan den är oskuldsfull i sin trots mot intellektets kortfristiga övertygelser."

Läs motiveringen i sin helhet

Juryn: Björn Springfeldt, Astrid Sylwan, Joanna Persman

24 november 2018 – 6 januari 2019

Medverkande:

Borana Muca
Carmen Rundqvist
Eleonora Blomquist
Elwira Lindell
Emma Garesjö
Fathima Ibrahim
Filip Månsson
Hannah Renberg Svensson
Isabelle Westerlund
Jenny Isaksson
Josefine Ly
Klara Borgenhag
Linnea Johansson-Sundin
Lisa Karlsen
Lovisa Manell
Melinda Almén
Moa Hernodh
Nathalie Haglund
Sarah Härdin
Vu Hoai Thuong Huynh

Bakgrund

Ung salong på Eskilstuna konstmuseum anordnades för första gången 2016 och är en jurybedömd salong för högstadie- och gymnasieelever i Eskilstuna. Ambitionen med utställningen är att ge en bild av dagens unga konstnärer och de ämnen, frågeställningar, motiv och tekniker de intresserar sig för.

26 maj – 9 september

Birgitta Burling bjuder in till ett betraktande som sker bortom det som registreras av våra ögon. I utställningen Trädgården, Burlings största separatutställning hittills, visades såväl målningar som skulpturer och objekt där färgen lämnat duken och transformerats till något annat. Rörelsen är central. Birgitta Burling koreograferar sina verk och de abstrakta formerna förhåller sig till varandra såväl rumsligt som emotionellt.

Birgitta Burling föddes i Morjärv, Norrbotten 1950 och utbildade sig bland annat vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Burling är verksam som bildkonstnär med en lång rad utställningar i Sverige och utomlands, och har sedan examen 1984 även bedrivit pedagogisk verksamhet, konstnärlig forskning och utfört konstnärliga gestaltningsuppdrag.

Invigningstalare var Zandra Ahl, konsthantverkare.

26 maj – 9 september

"Teater, pjäser, figurer, tavlor trängs i min lägenhet. Jag kan inte vara utan dem men nu gör jag ett stort undantag. Nog blir det ensamt. Men det är för din skull, kära besökare." Staffan Westerberg

I utställningen mötte vi Staffan Westerbergs konstnärskap övergripande och i närbild genom hans figurer, objekt, rekvisita, skisser, texter, processmaterial, med mera. Besökare kunde återse gamla bekanta, men också göra nya bekantskaper och uppleva Staffan Westerbergs mångfasetterade produktion i hela dess bredd.

Staffan Westerberg föddes i Luleå 1934. Han är hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet och har under åren varit verksam inom bland annat teater, TV och radio, med produktioner som Vilse i Pannkakan för SVT, Tankar för dagen för Sveriges radio och uppsättningar på Brunnsgatan 4, Dramaten och Stockholms stadsteater. År 2011 utkom Westerbergs första självbiografi Elvaåringen och 2017 utkom hans andra, Girafferna.

Invigningstalare var Martina Montelius, författare och teaterchef för Teater Brunnsgatan Fyra.

27 januari – 13 maj 2018

Jacob Dahlgrens konst kännetecknas av starka färger ofta kombinerade i ränder, eller i rutor och grafiska mönster av olika föremål. I utställningen Not and Or på Eskilstuna konstmuseum presenterades ett stort antal verk, både äldre och nyproducerade, i en labyrintlik installation av byggstängsel.

Ett av verken, Neoconcrete Ballet, tog sin form under utställningsperiodens gång, med hjälp av deltagare från Konst 1 och 2 på Eskilstuna folkhögskola. I skift arbetade de utifrån konstnärens instruktioner, med borrmaskiner och plugg i olika färger, och skapade en vägg av mönster.

Jacob Dahlgren är född 1970 och utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och på Grafikskolan i Stockholm. Hans verk har ställts ut runtom i världen och 2007 representerade han Sverige i den nordiska paviljongen på Venedigbiennalen.

Invigningstalare var Agneta Linton, intendent och curator på Eskilstuna konstmuseum.

27 januari – 13 maj 2018

Maria Skärlund var Eskilstuna konstförenings stipendiat 2018 och visade nya objekt i utställningen Invändighet.

Som en hyllning till en åldrande kvinnlig kroppsdel ville hon göra något vackert om en livmoders sista kramper på sin väg att slockna.

“Jag kände en stark glädje över min dotters menskoppar och mensappar, men också sorg över att jag missar allt detta och nu är på väg in i menopausen och att åldras.”

Utöver en serie av livmödrar i keramik, visades andra delar av det vi människor bär på insidan. Till utställningen gav Maria Skärlund kropp åt sin själ, känslor och sinnesstämningar. Det vi bär och det som vi kanske borde släppa taget om – det som vi borde låta rinna ur oss.

Maria Skärlund utbildade sig på Konstfack, Keramik och glas åren 1986–92 och valde tidigt sitt material: leran. Hon har därefter skapat både bruksföremål och keramiska objekt. 2015 gav hon ut boken Skapa i lera, där hon går igenom de grundläggande hantverksteknikerna inom keramiken. Invändighet blev Maria Skärlunds första utställning där inte ett enda bruksföremål visades.

Utställningen arrangerades av Eskilstuna konstförening. Invigningstalare var konstnären Carina Marklund.

2017

16 september 2017 – 7 januari 2018

I museets största rum för tillfälliga utställningar visades en stor skulpturutställning med Eva Hild, en av Sveriges mest framgångsrika skulptörer. Hennes karaktäristiska skulpturer i vit eller svart stengodslera har organiska, non-figurativa former som löper in och ut

I utställningen visades en stor bredd av Eva Hilds konstnärskap – skulpturer i både stengods och aluminium och en hel vägg med skisser som på ett generöst vis berättar om den mödosamma arbetsprocessen bakom verken.

Eva Hild är född 1966, utbildad vid HDK i Göteborg och bor och verkar i Borås. Hennes keramiska skulpturer har rönt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt och belönats med en rad priser, utmärkelser och stipendier. År 2016 tilldelades hon Föreningen Sundbyholms vänners konststipendium.

Utställningen invigdes av Madelene Unneberg, museichef Eskilstuna konstmuseum.

4 februari – 23 april

Carolina Falkholt är en av Sveriges internationellt mest erkända graffitikonstnärer. Men Falkholts konstnärskap har alltid rymt en mängd olika uttryck både inom bildkonst och inom musik. Hennes skapande är i ständig rörelse, både form- och innehållsmässigt men hennes fokus är detsamma – att blotta patriarkala strukturella orättvisor, normer och beteenden.

Carolina Falkholt ber oss att lyssna. Lyssna på ord som sägs, skriks fram eller formuleras i tystnad. Hon ber oss att reagera. Reagera för att vi reagerar, men hon ber oss också att vara varsamma. Varsamma om orden och varsamma om varandra.

I samband med vernissagen på Eskilstuna konstmuseum tilldelades Carolina Falkholt Carl-Axel Valéns kulturstipendium 2016.

Här kan du se den film som skapades i samband med Carolina Falkholts utställning på Eskilstuna konstmuseum, 2017.

Recension

Färgövning som motståndsstrategi – Recension av Maryam Fanni, för Kulturnytt, Sveriges Radio.

18 november 2017 – 7 januari 2018

För andra året anordnades Ung salong på Eskilstuna konstmuseum. 17 ungdomar medverkade och representerade tekniker i utställningen var fotografi, film, digital illustration, teckning, måleri och keramik.

Medverkande:
Bashar
Alva Blomquist
Emilia Borin
Clara Carlsson
Maja Granö
Nathalie Haglund
Knut Samson Hultgren
Mikael Hyvönen
Lisa Vilhelmina Karlsen
Linnea Lager
Josefine Ly
Filip Månsson
Sara Pallander
Erika Stålhammar
Isabelle Westerlund
Shantal Zakko
Elina Östlund

Bakgrund

Ung salong på Eskilstuna konstmuseum anordnades för första gången 2016 och är en jurybedömd salong för högstadie- och gymnasieelever i Eskilstuna. Ambitionen med utställningen är att ge en bild av dagens unga konstnärer och de ämnen, frågeställningar, motiv och tekniker de intresserar sig för.

Mona Kanaan, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, invigde utställningen.

I utställningen medverkade sju konstnärer från när och fjärran som nu bor i Sörmland:

Dali Akil
Reza Hazare
Hanna Nyström
Sermon Shabi
Rami Shammo
Dennis Teunissen
Shantal Zakko

Utställningen arrangerades av Eskilstuna konstförening och producerades i sambarbete med Ola Öhlin, projektledare för Konsten att delta. Projektet syftar till att underlätta för utlandsfödda konstnärer (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli en del av det svenska kulturlivet.

Utställningen invigdes av Ola Öhlin, konstnär och projektledare för Konsten att delta.

13 maj – 28 augusti

Carl Johan De Geer har under hela sitt yrkesliv hållit sig nära samtiden och med humor och skärpa gjort konst av den. I utställningen Ledtrådar visades foto, film, måleri, litteratur, textil, grafik och scenografi från ett femtio år långt konstnärskap.

Eskilstuna konstmuseum visade en bearbetad version av utställningen som producerades av Färgfabriken 2014.

I anslutning till utställningen erbjöds besökare en möjlighet att se ännu mer av och om Carl Johan De Geer. Här gick CJDG-filmer på repeat och hans böcker fanns att läsa. Här fanns också oavslutade och opublicerade texter som konstnären sammanställde speciellt för utställningen på Eskilstuna konstmuseum.

"Ledtrådar" på Eskilstuna konstmuseum invigdes 13 maj av Fia Palmgren, curator vid Färgfabriken 2014.

WALKING INTO THE DARKEST FOREST WITHOUT A STICK

4 februari – 23 april

Vinicius dos Santos var Eskilstuna konstförenings stipendiat 2017.

“Jag har en stark dragning till performancekonst och ur det valt att använda akvarell som uttryckssätt. Jag använder mig själv som subjekt/objekt och illustrerar en 2D-variant av en performance utan början eller slut.” Vinicius dos Santos.

Utställningen arrangerades av Eskilstuna konstförening.

4 februari – 5 mars

Utställningen visade vilka inköp som gjordes under 2016 till Eskilstuna kommuns Depositionskonstsamling.

Varje år köper kommunen in konst som placeras i offentliga kommunala lokaler, på skolor, äldreboenden, tjänsterum med flera, för att försköna våra gemensamma offentliga lokaler samt för att stärka och förhöja kvaliteten på kommunanställdas arbetsmiljöer.

Eskilstuna konstmuseum ansvarar för denna samling som kallas Depositionskonstsamlingen, just för att den avser in- och utlån inom kommunen. Vi ansvarar även för inköp samt förvaring och bevaring.

2016

6 februari – 8 maj 2016

Under 60-talet började konsten röra sig bortom modernismens gränser och i efterhand kom denna nya konst att benämnas som postmodernism. Idag används ordet samtidskonst oftare än postmodernism, men båda begreppen betecknar ett överskridande av modernismens konstsyn som baserades på tydlighet, sanning och enkelhet.

Postmodernismen påstår istället att det inte finns några sanningar i konsten och framhäver det lekfulla, ironiska, distanserade och konstruerade i en tillåtande mix av genrer, material och stilar.

Utställningen Den romantiska postmodernismen lägger tyngdpunkten på romantiska stämningar i den nordiska postmodernismen under 1900-talets sista decennier och visar verk av bland andra Ann-Marie Didoff, Max Book, Cecilia Edefalk, Ola Billgren och Marianne Lindberg De Geer.

21 konstnärer från 5 nordiska länder fanns representerade i utställningen när den visades på Eskilstuna konstmuseum.

Utställningen är producerad av Göteborgs konstmuseum och bygger på Kristoffer Arvidssons avhandling med samma namn.

Invigningstalare var Per Dahlström, intendent vid Göteborgs konstmuseum.

6 februari – 8 maj 2016

Johan Strandahl undersöker några av vårt samhälles mest brännande frågeställningar: Hur kan föremål vara så billiga, hur värderar vi arbetet och vad är originalitet?

I utställningen visades ett av Strandahls mest uppmärksammade verk, Kök, där begreppet DIY (Do It Yourself) har tagits till en helt egen nivå. Verket är en handgjord kopia av ett Ikea-kök där samtliga delar är tillverkade av honom själv. Allt från ugn, kylskåp, kakel, skruvar och gångjärn.

I verket Juveleraren finner vi Ikeas kontrast, den ensamma hantverkaren. Arbetsbänken är nästan plågsamt skör och där i centrum, det ädlaste av allt: guldet.

Invigningstalare var Sofia Björkman, smyckeskonstnär och grundare till Galleri Platina

Konstinköp – Eskilstuna kommuns nyinköpta lånekonst

6 februari – 6 mars 2016

Varje år köper kommunen in konst som placeras i offentliga kommunala lokaler, på skolor, äldreboenden, tjänstrum med mera. Det är en tjänst som kommunen gör för att försköna våra gemensamma offentliga lokaler samt för att stärka och förhöja kvaliteten på kommunanställdas arbetsmiljöer.

Eskilstuna konstmuseum ansvarar för kommunens samling, som går under namnet Depositionskonstsamlingen, just för att den avser in- och utlån inom kommunen. Konstmuseet ansvarar även för inköp, placering i offentliga lokaler samt förvaring och bevaring.

I denna utställning visades vilka inköp som gjordes till samlingen under 2015.

6 februari – 8 maj 2016

Thomas Wahlström var Eskilstuna konstförenings stipendiat 2016.

Thomas Wahlström, född 1964, arbetar i olika tekniker, främst olja, tusch, grafik, foto och med det skrivna ordet. Han debuterade 1993 såväl som konstnär som poet och har gjort en stor mängd utställningar i Sverige, Europa och USA.

Invigningstalare var Michael Perlitz, skådespelare,

21 maj – 28 augusti 2016

Alexander Tallén skapar figuriner, detaljrika keramiska skulpturer i små format. De som visades i den bubbelgumsrosa utställningen på Eskilstuna konstmuseum föreställer konstnären själv.

Alexander Tallén utgår från figurinens glansdagar under 1700-talet och utforskar traditionen i en uppdaterad version.

Utställningens namn Introspection, handlar om att iaktta sina egna erfarenheter och sådant som pågår i det egna medvetandet. Alexander Tallén har varit självkritisk och rannsakat sig själv, för att sedan skruva till och ifrågasätta allmängiltiga tillstånd.

”När jag gör ett självporträtt så skapar jag också en självbiografi och en fiktiv person på samma gång. I den personen kan man se sig själv genom valfri spegel.”

För Alexander Tallén handlar figurinerna om att se något annat än det omedelbart uppenbara. Många små detaljer leder betraktaren in på olika spår och lämnas fri att associera till egna erfarenheter, tankar och känslor.

Scenarierna som utspelas i figurinerna kan vridas och vändas på och skapar bilder som vid första anblicken kan verka obegripliga och banala, men om man som betraktare tittar närmare är det en värld som öppnar sig – en resa, en bildlig berättelse om längtan, verklighetsflykt och identitet.

Invigningstalare var Katarina Sjögren, prefekt på Konstfack, curator och före detta gallerist.

21 maj – 28 augusti 2016

Eskilstuna konstförening 90 år – En jubileumsutställning med spipendiater 2007–2016

Camilla Carlsson
Åsa Davidsson
Magnus Fliesberg
Sackarias Luhanko
Niklas Mulari
Carina Marklund
Ingela Svensson
Knutte Wester
Thomas Wahlström

Föreningens stadgar säger att styrelsen varje år kan utse en förtjänstfull konstnär, i första hand med anknytning till Eskilstuna, till föreningens stipendiat. När föreningen fyllde 80 år, arrangerades en stor samlingsutställning med alla stipendiater åren 1960–2006. I denna utställning visades samtliga stipendiater mellan 2007–2016 åter sin konst.

19 november 2016 – 8 januari 2017

För första gången anordnades Ung salong på Eskilstuna konstmuseum – en jurybedömd konstutställning som ger möjlighet för högstadie- och gymnasieelever med anknytning till Eskilstuna att ställa ut på konstmuseet.

Under sommaren 2016 hade ungdomar i gymnasiet och högstadiet, som bor eller går i skolan i Eskilstuna, möjligheten att skicka in ansökningar till konstmuseet.

Ambitionen med utställningen var att ge en bild av dagens unga konstnärer och de ämnen, frågeställningar, motiv och tekniker de intresserar sig för.

Val av teknik och tema var fritt och i utställningen visades foto, teckning, måleri och skulptur.

Medverkande:

Johannes Eriksson
Ellenor Hansson
Johanna Hansson
Moa Hernodh
Knut Samson Hultgren
Murtaza Hussaini
Mikael Hyvönen
Linnea Lager
Hannes Lindholm
Malin Nilsson
Sara Pallander
Hannah Renberg Svensson
Allis Retzman
Ali Shafaee
Marcus Tegerhult
Alva Wännerdahl
Linda Ylönen
Shantal Zakko

Invigningstalare var Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

4 juni 2016 – 23 april 2017

Utställningen Från Kengu till Murmeldjur var en jubileumsutställning som visade ett utsnitt av hur samlingen utökats och berikats under de senaste tio åren, genom museets egna inköp, samt genom donationer. Verk som våra besökare antingen inte sett på en lång tid eller inte sett alls lyftes fram.

Med denna utställning ville vi belysa konstmuseets samling – men också själva konstsamlandet. Genom att titta på vilka och hur verk köpts in och vilka donationer och gåvor som museet har valt att acceptera och ta emot, går det att avläsa vad som i olika tider ansetts vara intressant och viktigt. Och samlingen eller samlandet blir en spegling av dessa tider. Under en period i museets historia köptes till exempel många verk in via kvalitetsauktioner.

Idag köper Eskilstuna konstmuseum framför allt in samtida verk av konstnärer som museet har en egen relation till.

Murmeldjuret, som omnämns i utställningens namn, är ett sådant exempel. Det var ett helt nygjort verk som ingick i Frida Fjellmans stora utställning på Eskilstuna konstmuseum, I huvudet på Frida Fjellman våren 2015. Verket förvärvades till museet direkt ifrån utställningen.

Utställningen invigdes i samband med museets 10 årsjubileum (10 år på plats i Munktellstaden) 4 juni 2016.

17 september 2016 – 15 januari 2017

Gunilla Klingberg är internationellt välkänd för sina monumentala och platsspecifika mönsterinstallationer – skapade med utgångspunkt i det urbana vardagsbruset av symboler och kommersiella märken som länkar oss samman. Hon intresserar sig för det pseudovetenskapliga, det som vi inte säkert kan fastställa, och i sina konstnärliga gestaltningar utforskar hon alternativa och omätbara strukturer.

I utställningen visades bland annat den väldiga installationen Parallelareal Variable, vilken visualiserar ett osynligt rutnät av energilinjer som bildas över vår jord – så kallade currylinjer. För att luckra upp rummets väggar och förstärka förnimmelsen av energilinjernas fortsättning projicerades animerade skuggor, skapade av konstnär Peter Geschwind.

Invigningstalare var Theodor Ringborg, curator vid Bonniers konsthall och doktorand på Goldsmiths University i London.

17 september – 6 november 2016

Konsten som bevaras i museets samlingar är en fantastisk resurs. Den ger perspektiv på vår historia och är en inspirerande källa till kunskap – den vill vi synliggöra. Eskilstuna konstmuseum bjöd därför in Christina Zetterlund, professor i konsthantverkshistoria vid Konstfack, att arbeta med konsthantverket i Eskilstuna konstmuseums samlingar.

Utgångspunkten till utställningen finns i antologin Konsthantverk i Sverige, del 1, som föreslår konsthantverket som utkikspunkt eller plattform för samhällsundersökningar. Konstmuseets och stadsmuseets samlingar fick sin definitiva form när Eskilstuna museer delades upp år 2005. I uppdelningsprocessen förtydligades vad som var konst och därmed tillhörde konstmuseet och vad som var kulturhistoria och tillhörde stadsmuseet. Här prövades "konsten" i konsthantverket. Ett resultat av uppdelningen är till exempel att det idag finns få konsthantverkföremål som har en bruksaspekt i konstmuseets samlingar.

I utställningen visades föremål från både Eskilstuna konstmuseums och Eskilstuna stadsmuseums samlingar. Verken visades i en "handgjord föreställande utställningsarkitektur", skapad av konsthantverkare Pontus Lindvall. Pontus Lindvall arbetar med skärningspunkter och utmanar seendet. Tankar och föreställningar dyker upp automatiskt när vi ser olika saker eller föremål. I utställningen uppmanades besökarna att tänka ett steg längre – vad är det egentligen vi ser?

Invigningstalare var Christina Zetterlund, professor i konsthantverkshistoria vid Konstfack.

Utställningsförteckning över tidigare år presenteras här inom kort.