För skolan

Genom konstpedagogik erbjuder vi spännande och oväntade upplevelser utanför klassrummet. Använd oss för att stimulera elevers experimentanda, upptäckarlust och skaparglädje. Kostnadsfritt för alla skolor i Eskilstuna kommun!

PLACEHOLDER TEXT!