Man som vandrar i skogen

Sörmlandsleden - 1000 km

Sörmlandsleden är en 100 mil lång vandringsled som sträcker sig genom det sörmländska kultur- och naturlandskapet. Leden är uppbyggd av flera etapper, en av dem är Vilstarundan som ligger i Eskilstuna.

Flera etapper av varierande karaktär

De olika etapperna är av varierande karaktär, från en lättsam promenad till mer krävande vandring. Längs leden finns anlagda rastplatser och skärmskydd att sova i. På Sörmlandsledens webbsida finns en karta och beskrivning över hela leden och över de olika etapperna.

Vilstarundan

Vilstarundan är en av Sörmlandsledens etapper. En rundslinga på cirka 8 km i ett vackert naturreservat med rik flora. Etappen börjar vid Eskilstunaån, på Skjulstaberget, där du möts av en strålande utsikt och där det finns rester av en av de fornborgar som ligger längs slingan.

Planeringsverktyg för etapper på Sörmlandsleden

För att planera din vandring längs Sörmlandsleden kan du använda planeringsverktyget som är utformat som en interaktiv karta där du kan se leder, etapper, närliggande sevärdheter, servicepunkter längs leden samt upplysningar om vandringens karaktär på varje etapp.

Avstå cykling på Sörmlandsleden

Föreningen Sörmlandsleden rekommenderar att du avstår från cykling och ridning på Sörmlandsleden. Deras avtal med markägare ger tillstånd att ha just en vandringsled på deras ägor. Cykling och ridning kan skada känslig mark.

Kontakt

Webb: sormlandsleden.se