Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen "Lyssna" nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Äldre byggnader i olika färger utmed en spegelblank å.

Om Destination Eskilstuna

Destination Eskilstuna AB är Eskilstuna kommunkoncerns samlade kraft för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort för boende, studier, besök, arbete och investeringar. Arbetet sker i bred samverkan med näringsliv, föreningsliv och akademi.

Destination Eskilstunas uppdrag

Destination Eskilstunas övergripande mål är att verka för att Eskilstuna ska vara ett starkt platsvarumärke och stimulera hållbar tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen.

Vi arbetar bland annat med att:

  • driva Eskilstuna Tourist Information.
  • driva Eskilstuna Convention Bureau.
  • värva och utveckla evenemang.
  • utveckla Eskilstunas varumärke.

Destination Eskilstunas styrelse

Destination Eskilstuna har en styrelse med representanter från politik och näringsliv.

Kontaktuppgifter Destination Eskilstuna

Växel: +46 16-400 03 66

Postadress: Destination Eskilstuna AB, 631 86 Eskilstuna.

Bolagsstämmor i kommunala bolag avseende räkenskapsåret 2020

Med anledning av pågående Coronavirus-pandemi kommer årets bolagsstämmor INTE att vara öppna för allmänheten. Den som önskar ställa frågor till de kommunala bolagen, om dess verksamhet, ges möjligheten att skicka dessa skriftligen till anders.andersson@eakf.se eller anu.hellman@eakf.se. Svar kommer att lämnas till frågeställaren skriftligen. Frågor och svar kommer även att publiceras på aktuellt bolags hemsida. Det går även bra att beställa årsredovisningar för räkenskapsåret 2020. Protokoll från stämman kommer att publiceras på respektive bolags hemsida.