Konst på Eskilstuna Konstmuseum

Eskilstuna konstmuseum

Eskilstuna konstmuseum visar modern och historisk konst och har en museibutik med unika presenter.

Utställningar, bildarkiv och programverksamhet

Eskilstuna konstmuseum ligger i stadsdelen Munktellstaden, i Bolinder Munktells före detta kugghjulsverkstad. Här finns permanenta samlingar, tillfälliga utställningar med samtida konst och konsthantverk, pedagogisk verksamhet, svenskt barnbildsarkiv, programverksamhet och en butik. I anslutning till museet ligger lunchrestaurangen P-2.

Basutställningar

Museet är ett av Sveriges äldsta konstmuseum som öppnade utanför storstäderna. Museets samlingar består av verk från 1600-talet till idag, huvudsakligen nordisk och nordeuropeisk konst, med tyngdpunkten på svenskt 1900-tals måleri. I basutställningen visas ungefär 200 verk av flera kända svenska konstnärer.

Tillfälliga utställningar

Läs mer om Eskilstuna konstmuseum och tillfälliga utställningar på museets egen webbplats.

Guidade visningar

Eskilstuna konstmuseum erbjuder visningar av aktuella utställningar, workshops samt visningar av offentlig konst.

Parkering

Det finns flera olika möjligheter till parkering i närområdet. Munkellgaraget är stängt på grund av ombyggnad till och med våren 2024. På den här sidan kan du hitta andra parkeringsplatser i området.

Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade hittar särskilda parkeringar inne i Munktellstaden.

Kontakt

Telefon: + 46 16-710 13 69

E-post: konstmuseet@eskilstuna.se

Adress: Portgatan 2, 633 42 Eskilstuna

Webb: konstmuseet.eskilstuna.se