Den gamla medelstidsstaden Torshälla med kyrkan.

Torshälla kyrka

Torshälla kyrka ligger vid Rådhustorget i Torshälla. Kyrkan har anor från 1000-talet och är berömd för sina fina takmålningar.

Torshälla kyrka är en romansk stenkyrka

När Mälardalen kristnades på 1000-talet byggdes en liten träkyrka vid den gamla offerplatsen Torsharg. På 1100-talet ersattes den av en stenkyrka i romansk stil. Kyrkan har kor och långhus som är förbundna med varandra genom en triumfbåge.

Kyrkan byggdes ut

När Torshälla fick sina stadsrättigheter år 1317 och staden växte blev kyrkan för trång. Det ledde till att kyrkan byggdes ut och förlängdes åt väster med ett nytt långhus. Det gamla långhuset blev kor och en vägg sattes upp mot det äldsta koret.

Omtalade takmålningar

På 1400-talet tillkom vapenhus och tornrum. Man slog dessutom valv och kallade då till sig en ung målare, Albertus Pictor, för att dekorera valven. Det var endast det östligaste valvet som blev målat och mest omtalad är bilden av Abraham som fäster ett par glasögon på sin näsa. Detta är troligen den äldsta avbildningen av glasögon i Sverige. Målningarna i Torshälla kyrka har varit överkalkade men togs åter fram vid restaureringen 1911–1912.

Interiör Torshälla kyrka

Fotograf: Therese Andersson

Guidad tur i Torshälla

Gå på stadsvandring och lär dig mer om Torshälla och kyrkan tillsammans med en egen guide.

Kontakt

Telefon: +46 16-35 85 03

E-post: torshalla.forsamling@svenskakyrkan.se

Adress: Kyrkogatan 2, 644 31 Torshälla

Webb: svenskakyrkan.se