Fristadens smide

I den Jernberghska gårdssmedjan håller Grade Beronja och Fristadens smide till. Här kan du köpa allt från smidda spikar och krokar till stora ljuskronor.

Öppettider

Onsdag - Lördag: 10:00-16:00

(med reservation för ändringar)

Kontakt

Telefon: 076-710 25 10

 

Om byggnaden

Jernberghska gårdssmedjan byggdes omkring 1850 av filhuggaren JW Möller.

På bottenvåningen finns en fungerande smedja och på vinden en så kallad gesällkammare där ogifta arbetare kunde bo.