Kålgården

För de smedsfamiljer som levde på området under 1600-talet var det viktigt att vara självförsörjande. Varje hushåll hade rätt till en egen kålgård, en odlingslott för hushållets behov. Kål var en viktig del av basfödan och i kålgårdarna odlades vitkål, grönkål, rödkål och savoykål. Därtill odlades andra matväxter som rovor, morötter, ärtor och bönor. I kålgården växte även en mängd olika medicinalväxter.

Under sommaren kan du se en miniatyrversion av 1600-talets kålgårdar intill områdets leksmedja. Här odlar Eskilstuna stadsmuseum växter som funnits i regionen sedan 1600-talet eller tidigare. Kålgården förbereds i maj och skördas i september.