Sjön Skiren med grönskade skog runtom. Solig sommarbild.

Tolamossen & Skiren-Kvicken naturreservat

Skiren-Kvicken och Tolamossen är två naturreservat som ligger intill varandra. I reservaten finns många vackra platser att upptäcka. Här kan du fördjupa dig i geologin eller stilla njuta av solglittret i sjön och ta en paus vid grillplatsen. Här finns två vandringslingor som tar dig runt området och en iordningställd grillplats.

Sjöarna vid Skiren-Kvicken

Naturreservatet Skiren-Kvicken har fått sitt namn av de två sjöar som finns här. Trots att de ligger nära varandra har de olika karaktär. Skiren är en näringsrik sjö där många sorters vattendjur lever, medan Kvicken är näringsfattig med vatten färgat brunt av granarna och tallarnas sura barr som faller från skogen runtomkring. Reservatet Tolamossen är mindre tillgängligt än Skiren-Kvicken.

Lättillgänglig grillplats

Vackert inramat av den trolska naturen alldeles intill sjön Skiren finns en grillplats, vägen dit är anpassad för både barnvagn och rörelsehindrade.

En mångfald av skogstyper

Kring sjöarna finns ett lapptäcke av mossar och skogar av olika slag. Variationen är stor, här finns allt från torra hällmarker till frodiga sumpskogar. Skogen har inte haft någon avverkning sedan mycket länge sedan. Skogen är gles och full av gläntor, orsakade av djur från traktens bondgårdar som betade i området för över 50 år sedan. Skogen får nu gradvis växa igen och blir allt mer urskogslik med många gamla värdefulla träd.

Ett rikt djur och fågelliv

Här kan du, om du har tur, hitta allt från ovanliga fåglar som tretåig hackspett och nötkråka till alldeles vanliga som den lilla kungsfågeln, eller tofsmesen som letar spindeldjur under barkflagorna på granar. I skogar som får stå oförändrade under lång tid, finns alltid ett myller av liv där många arter är beroende av varandra.

En trevlig promenad i en gammal skog

Skogen i reservatet är omkring 130 år gammal och är passar dig som vill ta en skogspromenad. Det finns markerade leder i området, en handikappanpassad stig och en grillplats vid sjön Skirens glittrande vatten.

Hitta hit

Du tar dig enklast till naturreservatet med antingen bil eller cykel. Från huvudparkeringen går de båda stigarna som tar dig runt sjöarna; en lite kortare runt Skiren på 1,5 km och en lite längre på 3 km som tar dig runt båda sjöarna.

Fakta

  • Naturreservatet bildades: 2000.
  • Areal: Skiren-Kvicken 56,5 hektar och Tolamossen 107 hektar.
  • Naturvårdsförvaltare: Eskilstuna kommun.

I övrigt gäller allemansrättens regler.

Kontakt

Adress: Åsbymon Johannesberg, 632 22 Eskilstuna

Webb: eskilstuna.se