Allé där solljus sipprar in mellan träden.

Sundbyholms naturreservat & friluftsområde

Sundbyholms naturreservat och friluftsområde innehåller många olika naturtyper och är ett trevligt utflyktsmål för alla åldrar. Mitt i Sundbyholms naturreservatet ligger även Sundbyholmsåsen naturreservat.

En av landets nordligaste bokskogar

I naturreservatet dominerar åkermarken, men det finns också många skogstyper med en stor artrikedom. Här ligger en av landets nordligaste bokskogar. . En liten del av naturvårdsområdet är ett statligt naturreservat. Odlingslandskpet i Sundbyholm har en lång historia. Här har människor format naturen och lämnat sina spår sedan vikingatiden. Det är den berömda Sigurdristningen från 1000-talet ett exempel på. Sundbyholm naturreservat är fantastiskt för alla som gillar att vandra.

Sundbyholmsåsen naturreservat

Naturreservatet Sundbyholmsåsen är en grusås där det växer en blandskog av barr och löv. Den ligger i princip mitt i naturreservatet Sundbyholm med ett nät av promenadstigar som förbinds med övriga stigar inom Sundbyholmsområdet.

Friluftsområde med vandring, bad och historia

Här finns fina vandringsleder, en gästhamn med café och restaurang, en badplats med Mälarens längsta naturliga sandstrand. Här ligger även Sundbyholms slott med restaurang och slottspark. Vid infarten till Sundbyholm och friluftsområdet ligger den fantastiska runristningen Sigurdsristningen från 1000-talet.

Föreskrifter

I naturreservaten gäller särskilda regler för besökare. Det är förbjudet att:

  • skada eller förstöra berghällar t ex genom eldning, bergborrning, målning, inhuggning av inskription eller liknande.
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd eller buskar.
  • tälta eller ställa upp husvagn mer än ett dygn annat än på anvisade platser (föreskriften gäller ej för tomtmark).
  • sätta upp tavla, plakat eller skylt.
  • medvetet störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller på nära hålla fotografera lya, gryt eller motsvarande (föreskriften gäller ej fiske).
  • att på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller liknande.

I övrigt gäller allemansrättens regler.


Kontakt

Webb: eskilstuna.se