Grönskande kulle med gröna träd. Äng i förgrunden.

Sofiebergsåsens naturreservat

Sofiebergsåsen är ett populärt utflyktsmål i Eskilstuna, speciell på våren när backsipporna blommar i mängder.

Ett rikt naturliv

En lättgången stig går genom reservatet och upp på åsen. Härifrån har man en perfekt utkiksplats med milsvid utsikt över omgivningen. Förutom de människor som kommer hit får de blomrika markerna besök av många olika insekter som fjärilar och skalbaggar. I naturreservatet betar kor under sommaren och underlättar för både blommor och insekter att trivas på platsen.

Backsippor och blommor

Ett besök vid Sofiebergsåsen om våren då backsipporna blommar är en upplevelse. Hela backen färgas lila av den fina backsippan. Även senare på året är Sofiebergsåsen väl värd ett besök då det finns gott om andra blommande växter till exempel backtimjan, backnejlika, kattfot och brudbröd.

Hitta hit

Området är beläget i Eskilstuna kommun, cirka 2 km väster om Jäders kyrka. För att ta dig till Sofiebergsåsen åker du mot Jäders kyrka – vid Kjula kyrka är det sedan skyltat mot naturreservatet. Åk längs grusvägen. När du kommer fram till en serie med hus och sen skylt som visar att obehörig motortrafik är förbjuden åker du till vänster om det röda huset och upp för backen. Fortsätt ner för krönet så har du parkeringen framför dig.

Kollektivtrafik: Hållplatsen Kjula skola ligger strax söder om naturreservatet. Här stannar buss 220 mellan Eskilstuna och Kjula.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare. Det är förbjudet att:

  • störa djurlivet eller samla insekter.
  • medföra hund som ej är kopplad.
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • tälta eller ställa upp husvagn.
  • göra upp eld.

I övrigt gäller allemansrättens regler.

Kontakt

Webb: lansstyrelsen.se