Flera personer som vandrar i en skog. Vårbild där solen skiner och träden precis börjat få löv.

Ridö-Sundbyholmsarkipelagen naturreservat

I Mälaren ligger cirka 160 öar, holmar och skär som tillsammans bildar en fantastisk skärgård mellan Eskilstuna och Västerås.

Ett trevligt utflyktsmål

Ridö-Sundbyholmsarkipelagen är två naturreservat med samma namn. De två största öarna, Ridön och Aggarön, har mycket att erbjuda för alla som är intresserade av natur och kulturhistoria.

På öarna kan du uppleva lummiga ädellövskogsområden, öppna betesmarker och spår av tidigare bebyggelse. Kommer du med egen båt kan du upptäcka hela skärgården och gå i land på både stora och små öar. Du kan prova fiskelyckan intill ett skär eller bara njuta av att vara till sjöss!

Ridön

Ridön är ett perfekt resmål för en dagsutflykt. Strosa runt på vandringslederna, titta på fornlämningar eller åk på en guidad traktortur. Det finns flera övernattningsmöjligheter på ön, om du vill stanna längre och det går färjeturer från Västerås till Ridön. Har du egen båt kan du lägga till vid Lastudden på öns norra del eller vid Ormhäll på öns västra del.

Aggarön

Kommer du med egen båt kan besöka Aggarön. Här finns det grillplatser, vandringsstigar och badplatser. På ön finns även en gammal fruktträdgård som anlades på 1600-talet. Vill du övernatta finns det charmiga hus och torp att hyra.

Fågelskyddsområde

Det finns flera öar som är fågelskyddsområde. Det innebär att du inte får besöka dem mellan den 1 april till 15 juli. Det finns skyltar med information uppsatta i naturreservatet

Grusväg genom grönskande betesmark

Foto: Joakim Kuylenstierna via Most Photos

Föreskrifter

I reservatet finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden. Det är förbjudet att:

 • göra upp eld annat än på anvisade platser eller i medhavd grill.
 • skada eller förstöra berghällar (till exempel genom bergborrning, målning eller inhuggning av inskription eller liknande).
 • cykla utanför vägar och stigar.
 • fälla eller på annat sätt skada eller insamla levande eller döda träd och buskar.
 • skada vegetationen eller naturföremål, till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov.
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • sätta upp tavla, skylt, markeringar eller permanent snitsla spår, annat än på befintliga informations- och anslagstavlor, samt på tomtmark och båtklubbar.
 • fånga, döda eller bortföra djur, klättra i boträd, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet.
 • anordna skyttetävling, orienteringstävling eller träning för detta.
 • på ett störande sätt köra med motordrivna farkoster, exempelvis med vattenskoter.
 • tälta mer än två dygn på samma plats.

I övrigt gäller allemansrättens regler.