Ett fält där en blå traktor skördar. Skog i bakgrunden.

Kvarntorp naturreservat

Söder om Eskilstuna ligger Kvarntorp naturreservat som är ett variationsrikt odlingslandskap med vandringsleder, rastplatser och spännande kulturarv.

Rik på kulturarv och artrik flora

Kvarntorps naturreservat ligger ca 20 km söder om Eskilstuna, på branten mellan Mälarmården och Näshultasjön. Här kan du njuta av vandringsleder, trevliga rastplatser och spännande kulturarv. Området har en artrik flora, flera äldre ekar och lindar. Landskapet är ganska brant och backigt.

Sörmlandsleden och Näckrosleden

Sörmlandsleden passerar genom reservatet, längs med sjön från Stocksjö till Fålludden, en sträcka som är vacker och populär bland vandrare. Ett vindskydd finns vid Boängsudden och bakom Kvarntorp används en hällmark med utsikt över sjön ofta som rastplats. Även cykelleden Näckrosleden passerar förbi, längs den slingrande grusvägen.

Kontakt

Webb: eskilstuna.se