Ekstammar med gröna blad.

Kronskogen-Stenby äng naturreservat & friluftsområde

Kronskogen-Stenby äng är ett stadsnära och populärt naturreservat och friluftsområde i Eskilstuna. Här kan du njuta av en löptur i motionsspåren och hundpromenader men även upptäcka artrika skogsmiljöer och odlingslandskap.

Ett populärt naturområde

Området är ett av Eskilstunas populäraste friluftsområden som nyttjas av många eskilstunabor. Förutom motionsspår och hundpromenader kan du också njuta av artrika skogsmiljöer och ett ljust och levande odlingslandskap. I naturen finns även spår av äldre bebyggelse som till exempel husgrunder från torp och gårdar.

Motionera i vacker och naturskön miljö

I hjärtat av Kronskogens friluftsområde ligger ekhagen Stenby Äng. En gammal ekskog med grova ekar. Dessa träd utgör en stor del av reservatets naturvärde och är hem för olika insekter, svampar och fåglar. Till detta natursköna område tar sig många eskilstunabor för att njuta av en löptur eller promenad i fina motionsspår. Här finns en funktionsanpassad slinga.

Rik kulturhistoria i området

Området har en rik kulturhistoria. Här finns gamla husgrunder från torp och gårdar, fornborgen vid Tuna park , gamla jordkällare samt gränsröse som förr i tiden visade var gränsen mellan gårdarna gick.


Kontakt

Webb: eskilstuna.se