Stora stenar i ett bergigt område. Lite grönska som grästuvor och lövträd sticker fram sporadiskt.

Gökstenen naturreservat

Gökstenen naturreservat i Torshälla består av en samling moränblock.

Ett litet naturreservat

Naturreservatet skyddades på 1950-talet på grund av sin skönhet, sin egenart och ovanliga karaktär. Det lilla området ligger i anslutning till Gökstensskolan i Torshälla. Det är ett populärt lekområde för skolbarnen och består av stora flyttblock från istiden och ett hundratal mindre.

Enligt sägnen var det ett troll som kastade dit den största stenen

Enligt sägnen kom den största stenen till platsen genom ett kast av ett troll uppe i Bergslagen. Han tålde inte klockklangen från domkyrkan i Västerås och tog därför en sten och kastade mot kyrkan. Men trollet kastade för långt, då han var väldigt arg.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare. Det är förbjudet att göra:

  • Åverkan eller skadegörelse på flyttblocket ”Gökstenen” eller inom naturreservatet

I övrigt gäller allemansrättens regler.

Omslagsbilden är en bildbanksbild och kommer inte från den aktuella platsen.