Årbystugan

Årby naturreservat & friluftsområde

Årby naturreservat och friluftsområde är ett stadsnära och trevligt utflyktsmål i Eskilstuna.

Ett stadsnära utflyktsmål

Vid östra infarten till Eskilstuna ligger Årby friluftsområde. Ett trevligt utflyktsmål för alla som tycker om att vara ute i skog och mark.

Vad sägs om en löparrunda i något av motionsspåren eller kanske en stilla promenad på någon av stigarna. Gyllenhielmska leden går genom naturreservatet som ligger här. I reservatet finns flera fornlämningar, äldre kulturväxter och lövträd.

Ett varierat naturområde

Årby naturreservat är ett varierat naturområde med odlingslandskap, hagmark och skogsbackar. Området består av delar av flera gamla gårdar som legat på platsen sedan 1600-talet, men odlingslandskapet har anor från järnåldern.

Naturstugan, grill- och lekplatser

I naturstugan finns information om alla naturreservat som kommunen förvaltar och en utställning om ekosystemet. En naturvägledare finns på plats som kan berätta om naturvård. Vid Naturstugan finns grill- och lekplatser.


Kontakt

Webb: eskilstuna.se