Stora Tidö-stenen

Stora Tidö-stenen

Storta Tidö-stenen är Eskilstunas senaste tillskott av runstenar, stenen återupptäcktes och restes på sin nuvarande plats 2018. Strax intill ligger gravfältet Ormkullen.

Stora Tidö-stenen är en av de största i länet, ändå var den försvunnen i 300 år

Stora Tidö-stenen är 4 meter hög och är en av de största i länet och bland de större i landet. Stenen står i Stora Tidö, alldeles intill cykelvägen.

Gravfältet Ormkullen

I backen bakom ligger gravfältet Ormkullen från järnåldern. Här finns ungefär 10 synliga högar och 50 runda stensättningar.

Stenen återfanns i samband med bygget av en cykelbana

Det var i samband med byggandet av en gång- och cykelbana man återupptäckte Stora Tidö-stenen. Då den hade varit försvunnen i minst 300 år. År 1668 tecknade Strängnäsbon Johan Peringskiöld av stenen och någon gång därefter har stenen troligtvis fallit med runsidan nedåt och blivit bortglömd tills den hittades igen i augusti 2018. Inskriften på stenen betyder ”Ingulv och Visäte reste denna sten efter Bugge och Sigsten. Gud hjälpe deras själ”. Man känner inte till släktskapet men det kan röra sig om fyra bröder.