Tre runstenar

Runstenarna vid Balsta

I nordöstra utkanten av Eskilstuna står en grupp om tre runstenar.

2 Ingvarstenar och en före detta brosten

I nordöstra utkanten av Eskilstuna står en grupp om tre runstenar. Två av stenarna tillhör gruppen av “Ingvarsstenarna” som bland annat restes runt om i Sörmland till minne av dem som avlidit i ett olyckligt vikingatåg mot Ryssland och Särkland på 1000-talet.

Den andra stenen har tidigare legat som brosten vid Gredby bro över Karpbäcken, i närheten av dess nuvarande plats. Tyvärr har informationsskylten vid stenarna försvunnit.