Ancient Nordic Runestone

Lövhultastenen

Lövhultastenen är av rödaktig granit och står inte på sin ursprungliga plats.

Stenen återfanns 1888 och sprängdes

Lövhultastenen hittades i en åker 1888 med runsidan nedåt och sprängdes då i sex klyftor, eftersom den var i vägen för jordbruket. Den sammanfogades senare och restes 1961 på sin nuvarande plats i Lövhulta. Stenen ligger väl synlig från cykelvägen. Ornamentiken är av en typ som återfinns på flera olika runstenar i regionen.