Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen "Lyssna" nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Ancient Nordic Runestone

Lövhultastenen

Lövhultastenen är av rödaktig granit och står inte på sin ursprungliga plats.

Stenen återfanns 1888 och sprängdes

Lövhultastenen hittades i en åker 1888 med runsidan nedåt och sprängdes då i sex klyftor, eftersom den var i vägen för jordbruket. Den sammanfogades senare och restes 1961 på sin nuvarande plats i Lövhulta. Stenen ligger väl synlig från cykelvägen. Ornamentiken är av en typ som återfinns på flera olika runstenar i regionen.

Vi har inte stöd för din webbläsare

Det verkar som att du använder en gammal webbläsare som vår webbplats tyvärr inte har stöd för. Men var inte ledsen för det, via länkarna nedan kan du ladda ner en modern webbläsare.