Forntida stenmur i en tallskog.

Fornborgen Ogaklev

Ogaklev i Eskilstuna är en av Sörmlands över 300 fornborgar, och den allra mest välbevarade.

Fornlämningen i skogen

I Ärlas skogar, bland tallar och sly döljer sig den gåtfulla fornlämningen. Borgen som mäter 220x130 meter är en imponerande syn. Mäktiga murar som tornar upp sig mitt ute i tallskogen skänker platsen en känsla av historisk mystik.

Gåtfullt minnesmärke

Inga systematiska utgrävningar har utförts, så man vet egentligen väldigt lite om borgen, förutom att den byggdes under folkvandringstiden för ca 1500 år sedan.

Därför förblir Ogaklev ett gåtfullt minnesmärke från en annan era, en plats där natur och historia fått vara ifred i över 1000 år.