Kyrktornen på Klosters kyrka tornar upp sig ovanför mörka trädtoppar

Eskilstunakistan

Eskilstunakistan i Klosters kyrka är en kopia av originalet.

Ett kristet gravmonument som påminner om en runsten

Till höger innanför kyrkporten i Klosters kyrka, i ett sidorum, står en kopia av Eskilstunakistan. Eskilstunakista är en svensk benämning på ett tidigt kristet gravmonument. Det vill säga ingen runsten, men väl ett tidigt kristet monument vars utseende påminner om de på samtida runstenar.

Den första kompletta Eskilstunakistan som återfanns, upptäcktes i Eskilstuna

Kistan placerades ovanpå den dödes gravplats. Namnet kommer av att första exemplaret av en komplett kista hittades just i Eskilstuna. Det är en speciellt utformad stenkista med en toppig gavelhäll i vardera änden, dekorerad med runslingor och inskrifter.

Passa på att även utforska den pampiga kyrkbyggnaden när du ändå är på plats.

Kontakt

Telefon: +46 16-17 07 00

Adress: Strandgatan 20, 633 43 Eskilstuna

Webb: Svenskakyrkan.se