Parkourparken i Långbergsparken

Allaktivitetsparken Långbergsparken

Långbergsparken i Eskilstuna är en allaktivitetspark som passar besökare i alla åldrar, som vill leva ett aktivt liv. Här kan du klättra, hoppa, springa, gunga, chilla, lyssna på musik och spela spel.

Lek, rörelse och nya möten

Parken kan nyttjas på många olika sätt och attraherar personer i olika åldersgrupper. Här inspireras man till lek och rörelse samtidigt som motoriken sätts på prov och utvecklas. Det är också en plats för samvaro och nya möten. Långbergsparken ligger strax bakom grundskolan Skiftingehus.

Parken har många olika aktivitetsytor

 • Parkourpark
 • Lekytor
 • Två utegym med olika svårighetsgrad
 • Fotbollsplan
 • Basketplan
 • Boulebanor
 • En scen
 • En grillplats
 • 60 meters löparbana
 • Studsmattor och hoppkullar
 • Musikbox

Kontakt

Webb: Eskilstuna.se