Mälardalens högskola och gamla byggnader

Hållbara och gröna möten

Att arrangera hållbara möten är inte så svårt som man tror. Med ganska enkla metoder kan man planera och arbeta för hållbarhet och minskad negativ miljöpåverkan.

I Eskilstuna driver vi miljöarbetet längre än de flesta andra städer och är en förebild internationellt. En perfekt plats att arrangera hållbara möten på!

Gör nästa konferens lite mer hållbar

 • Sätt miljömål som ni också följer upp före, under och efter mötet.
 • Kommunicera att ni arbetar för att göra ett hållbart möte.
 • Ställ miljökrav på alla leverantörer.
 • Se till att konferensmaterial är miljömärkt, undvik tryckt material.
 • Skicka inbjudan och övrig information digitalt.
 • Uppmana deltagarna att välja klimatsmarta transporter.
 • Anpassa programmet så att tågtider i största möjliga mån inte krockar med start och sluttider.
 • Klimatkompensera för resor som inte sker klimatsmart.
 • Välj miljömärkta anläggningar för möte och logi.
 • Ta in rätt antal deltagare på måltider för att undvika matsvinn.
 • Servera vatten i kannor istället för flaskor.
 • Undvik engångsartiklar, behövs den typen av artiklar välj nedbrytninsbart material.
 • Välj lokalproducerade och ekologiska råvaror.
 • Erbjud vegetariska måltider.
 • Ge bidrag till välgörande ändamål i stället för presenter till talare och gäster.
 • Tänk jämställdhet och mångfald när ni sätter programmet och bjuder in föreläsare och talarpaneler.
 • Välj kringaktiviteter som har så liten miljöpåverkan som möjligt.
 • Ordna gärna en gemensam aktivitet som tex ”plogging” (att jogga och plocka skräp samtidigt).
 • Genom att marknadsföra mötet eller eventet som miljödiplomerat visar man sina besökare och samarbetspartners att miljöfrågorna prioriteras.

Miljödiplomering

Miljödiplomeringen innebär att man arbetar på ett enkelt och systematiskt sätt med att ständigt minska den negativa miljöpåverkan. För att verka för hållbar utveckling och minskad miljöbelastning arbetar vi på Destination Eskilstuna aktivt för att fler möten och evenemang miljödiplomeras. Vi är miljödiplomerade enligt den nationella miljöledningsstandarden, Svensk Miljöbas, och vi kan hjälpa dig med att miljöcertifiera just ditt möte.

Vi ser framemot att hjälpa dig med arbetet och din mötesevolution. Kontakta oss för mer information.