Vi vill bevara konsten

En viktig del av vårt uppdrag är att bevara konsten. Varje år renoverar vi därför ett antal offentliga konstverk, och det är de som är i störst behov som prioriteras. Här kan du läsa om pågående renoveringar.

En fontänskulptur föreställande en kvinna hållandes i ett ymnighetshorn som det rinner vatten ur. På båda sidor om fontänen syns stora lummiga trädkronor. Bakom fontänen, till vänster i bild finns en stor tegelbyggnad med skylten Kyrkans hus.

Kvinna med ymnighetshorn, okänd konstnär.

Fontänskulpturen i Smörparken

Fontänskulpturen Kvinna med ymnighetshorn, av okänd konstnär, är i behov av renovering. Skulpturen är i gjutjärn och placerades i Hamnparken, även kallat Smörparken eller Smörtorget, 1895.

Skulpturen kommer att plockas bort för att kunna blästras och målas. Även botten i dammen ska få en uppfräschning.

Vi vet i dagsläget inte när renoveringen kommer vara färdig, men förhoppningen är att skulpturen är tillbaka på sin plats i slutet av sommaren.