Offentlig konst i Årbytunneln

Lokala konstnären Stanislaw Lux har arbetat tillsammans med barn och unga i Årby när han skapat ny offentlig konst till Årbytunneln (under Årbygatan/Mälarvägen). Verket Uppdrag Parvulism invigdes 11 november 2021.

En av alla 24 kompositioner i Stanislaw Lux offentliga verk Uppdrag Parvulism.

En av alla 24 kompositioner i Stanislaw Lux offentliga verk Uppdrag Parvulism. Foto: Ibrahim Ibrahim.

Konstuppdraget är deltagarbaserat och Stanislaw Lux har arbetat tillsammans med barn och unga i Årby. Utifrån olika teman, som till exempel Årbyfestivalen och Coronapandemin, har barnen och ungdomarna fått rita teckningar. Teckningarna har sedan bearbetats av konstnären och omvandlats till betongreliefer som monterats på väggarna i tunneln. Totalt 24 olika kompositioner.

"Det blir ett galleri, en berättelse om Årby, där de upplyftande, kreativa händelserna tas fram.", berättar Stanislaw Lux.

Konstverkets titel: Uppdrag Parvulism

Stanislaw Lux har under uppdraget samarbetat med konstnären Telma Castro. De delar samma konstnärliga arbetssätt och brinner för att lyfta det som barn skapar. Deras arbetssätt, att utgå från barnens spontana och genuina fantasi, kallar de för Parvulism och verket i tunneln har därför fått namnet Uppdrag Parvulism.

Konstnären Stanislaw Lux målar sina betongreliefer i tunneln i Årby. Foto: Ibrahim Ibrahim.

Ett trygghetsskapande konst- och belysningsprojekt

Gång- och cykeltunneln mellan Årby och Årbyskolan byggdes när bostadsområdet Årby uppfördes på 1960-talet, för att barnen skulle kunna ta sig tryggt under bilvägen.

Cirka 600 barn och ungdomar använder tunneln varje dag till och från skolan. Och andra använder den för att gå till och från bussen. Tunneln används också av cyklister och fotgängare som genomfart till stadsdelarna Röksta och Skiftinge.

Eskilstuna kommun har genomfört trygghetsvandringar i Årby och då har den här tunneln kommit upp som en mindre trygg plats för boende i alla åldrar. Som ett led i arbetet med att göra tunneln mer trivsam och därmed också tryggare, har kultur- och fritidsförvaltningen bjudit in Stanislaw Lux att genomföra ett konstuppdrag tillsammans med boende i Årby.

Det är även planerat för ny belysning i tunneln.

Samverkan mellan kommunens förvaltningar

Projektet är ett samverkansprojekt mellan kultur och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.