Boxargränd

I november invigdes det nya offentliga konstverket Boxargränd. Det ligger i Munktellstaden och konstnärerna bakom verket heter Björn Carnemalm och Ingrid Sandsborg.

Genomförandeperiod: 2022–2023

Björn Carnemalm och Ingrid Sandsborg, även kallade Muralcentralen, har i projektet NuDåSen gjort en konstnärlig undersökning av Munktellstaden i Eskilstuna. De engagerade personer som dagligen rörde sig i området för att utforska och dokumentera stadsdelen. Arbetet ledde bland annat till att kända och okända platser fick presentera sig med nya namn. Boxargränd är en yta, en gränd, mellan Folkhögskolan och Hotell Bolinder som tidigare inte haft ett eget personnamn men nu har fått en eget skylt och blivit ett permanent minne från projektet NuDåSen.