Texten Framtidsdagen skriven över suddig bild med folk i bakgrunden.

Framtidsdagen arrangerades 15 mars 2024

Tack för i år!

Vi vill tacka er alla som deltog i årets Framtidsdagen, både besökare och utställare. Det är med stor glädje vi kan konstatera att årets evenemang var lika välbesökt och engagerande som tidigare år. Er närvaro och entusiasm bidrog till att skapa en plattform för att mötas och vidga perspektiv.

Vi hoppas innerligt att ni känner er inspirerade och motiverade efter att ha deltagit i Framtidsdagen. Vår önskan är att varje besökare har fått nya insikter och tankar om framtida yrkesmöjligheter.

Föreläsningarna som erbjöds har förhoppningsvis rustat er med verktyg och strategier för att navigera framgångsrikt i den snabbrörliga arbetsmarknaden, förstå nyckelaspekter av AI-teknologi och dess tillämpningar, samt lära sig vikten av hållbarhet för sina ekonomiska beslut och framtida planer. Vi ser fram emot att se hur dessa kunskaper kommer att omsättas i handling och önskar alla deltagare stort lycka till på sina respektive karriärvägar och ekonomiska äventyr.

Ert engagemang och deltagande är av avgörande betydelse för Framtidsdagens framgång, och vi är djupt tacksamma för ert besök. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete med att främja utbildning och karriärmöjligheter för alla även till nästa år!

Tack än en gång för ert bidrag till Framtidsdagen 2024!

Med vänliga hälsningar från arrangörerna;
​Kompetensgallerian från Vuxenutbildningen Eskilstuna kommun, Grillska gymnasiet, Rekarnegymnasiet, Rinmangymnasiet, Zetterbergs gymnasium, S:t Eskils gymnasium och Mälardalens universitet.

PLACEHOLDER TEXT!