Tidigare mässor

Här kan du ta del av information om tidigare års mässor.

Röster från våra besökare

Framtidsdagen var jättebra!

Det var bra att få information om olika yrken och utbildningar.

Nödvändigt för alla tvåor att gå på en sån här dag.

Dagen är viktig och ger bra information.

Gör det lättare att välja i framtiden.

Intressant och spännande!

Fick lite intresse för vad jag vill göra i framtiden.

Bra upplägg.

Informationsrikt.

Bra att man fick veta mer om vad man kan göra efter gymnasiet.

Jättebra dag!

Stimulerande!

Öppnade tankarna.

Här kan du titta på ett inslag som Svt gjorde på mässan 2023

2024

Antal besökare: ca 800 personer besökte Framtidsdagens mässlokaler på Vuxenutbildningen och Mälardalens universitet.

Besökarna kom från

 • S:t Eskils gymnasium
 • NTI gynmansiet
 • Grillska gymnasiet
 • Vuxenutbildningen
 • Rinmangymnasiet
 • Rekarnegymnasiet
 • Zatterbergsgymnasiet
 • Eskilstuna Folkhögskola
 • Arbetsmarknadsutbildningar
 • Kundval rusta och matcha
 • Arbetsmarknadsenheten AMA

Arbetsgivare/branschföreträdare på plats

 • Räddningstjänsten
 • Polisen
 • Kriminalvården
 • Securitas
 • Volvo CE
 • Eskilstuna Strängnäs Energi och miljö
 • Region Sörmland - hälsa och sjukvård
 • LSS-funkisverksamheten, vård- och omsorgsförvaltningen Eskilstuna kommun
 • Rekryteringsenheten Eskilstuna kommun
 • Eskilstuna-utmaningen
 • Svenska kyrkan
 • Solö Mechanical Solutions
 • Industriqopmetens Mälardalen
 • Åkers Sweden
 • SSI Schäfer
 • Consid

Skolformer och studieekonomi

 • Södertörns högskola
 • Linköpings universitet
 • Mälardalens universitet
 • Åsa Folkhögskola
 • Eskilstuna Folkhögskola
 • KunskapsCompaniet - yrkesvux och yrkeshögskola
 • Astar - yrkesvux
 • Kompetens och utvecklingsinstitutet - yrkesvux och yrkesgskola
 • Movant - yrkesvux
 • Hermods
 • Örebro universitet - Grythyttan
 • Vuxenutbildningens stödenheter
 • CSN

Studera utomlands

 • KILROY

Vägledning och annat stöd

 • Kompetensgallerian
 • JobbCirkus
 • ESF-projektet SamStart - Arbetsförmedlingen

Föreläsare

 • Tatjana Norbäck - Hur kommer jag in på arbetsmarknaden?
 • Mikael Lindfors - AI Sweden
 • Sparbanken Rekarne - Hållbar privatekonomi

2023

Antal besökare: ca 800 personer besökte Framtidsdagens mässlokaler på Vuxenutbildningen och Mälardalens universitet.

Besökarna kom från

 • S:t Eskils gymnasium
 • NTI gymnasiet
 • Grillska gymnasiet
 • KunskapsCompaniet gymnasium
 • Vuxenutbildningen
 • Rinmangymnasiet
 • Rekarnegymnasiet
 • Zatterbergsgymnasiet
 • Eskilstuna Folkhögskola
 • Arbetsmarknadsutbildningar
 • Kundval rusta och matcha
 • Arbetsmarknadsenheten AMA

Arbetsgivare/branschföreträdare på plats

 • Försvarsmakten
 • Räddningstjänsten
 • Polisen
 • Kriminalvården
 • Securitas
 • Volvo
 • Eskilstuna Strängnäs Energi och miljö
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Nyföretagarcentrum
 • Region Sörmland - hälsa och sjukvård
 • LSS-funkisverksamheten Eskilstuna kommun
 • Rekryteringsenheten Eskilstuna kommun
 • ATEA
 • Eskilstuna utmaningen
 • Svenska kyrkan

Skolformer och studieekonomi

 • Södertörns högskola
 • Bergsskolan - yrkeshögskola
 • Linköpings universitet
 • Mälardalens universitet
 • Handelshögskolan Stockholm
 • Eskilstuna Folkhögskola
 • KunskapsCompaniet - yrkesvux och yrkeshögskola
 • Astar - yrkesvux
 • Kompetens och utvecklingsinstitutet - yrkesvux och yrkeshögskola
 • Movant - yrkesvux
 • CSN

Studera utomlands

 • EF
 • STUDIN
 • Cultural care au pair
 • KILROY

Vägledning

 • Kompetensgallerian
 • JobbCirkus
 • Arbetsförmedlingen
 • Redo för jobb - Region Sörmland
 • MODDA - Region Sörmland

2022

Besökarna kom från

 • Rinmangymnasiet
 • Rekarnegymnasiet
 • S:t Eskils gymnasium
 • Zetterbergsgymnasiet
 • Jensen
 • Grillska gymnasiet
 • KunskapsCompaniet gymnasium
 • NTI gymnasiet
 • Elever från Vuxenutbildningen

Mässans utställare hade företag och branschorganisationer från

 • Bygg
 • Transport
 • Industri/tillverkning
 • Vård - Eskilstuna kommun och Region Sörmland
 • Räddningstjänst
 • Säkerhet
 • Socialt arbete
 • Juridik
 • Besöksnäringen
 • Nyföretagande
 • Arbete utomlands

Skolformer och studieekonomi

 • Universitet/högskola
 • YrkesVux
 • Utbytesstudie
 • Yrkeshögskolan

Vägledning

 • Kompetensgallerian, mötesplats för studier och arbete. En del av Vuxenutbildningen - Eskilstuna kommun