Program och scheman

Här lägger vi fortlöpande upp programpunkter och scheman för klasser.

Det är fritt att gå mellan lokalerna efter att man börjat på sin startplats.

9.00-11.00

Följande skola startar på Vuxenutbildningen:

 • NTI gymnasiet
 • Zetterbergsgymnasiet
 • S:t Eskils gymnasium
 • Johannas SFI-grupp

Följande skolor startar på Mälardalens universitet:

 • Rinmangymnasiet
 • Eskilstuna folkhögskola
 • Preparandkurs

11.00-12.00 Lunchupphåll

12.00-14.00

Följande skola startar på Vuxenutbildningen:

 • Grillska gymnasiet
 • Dauphines grupp, vård- och omsorgs-förvaltningen, Eskilstuna kommun
 • Alis SFI-grupp

Följande skola startar på Mälardalens universitet:

 • Rekarnegymnasiet

.