Affärsområden

Destination Eskilstuna är uppdelat i två affärsområden "Evenemang & möten" samt "Analys & marknad".

Evenemang & möten

Evenemang och möten ansvarar för:

  • att marknadsföra Eskilstuna samt kommunens scener och arenor till kommersiella och ideella aktörer i syfte att sälja och värva passande evenemang i enlighet med evenemangsplanen.
  • att utveckla mötes- och evenemangsindustrin.
  • att värva konferenser, möten och evenemang till Eskilstuna.
  • att driva Convention Bureau.
  • evenemangsfonder.

Evenemangschef är processägare för huvudprocessen "Värva, utveckla och samverka evenemang" i processledningsgruppen Kultur och berikande fritid samt leder arbetet i Arena- och evenemangsgruppen.

Analys & marknad

Vi arbetar med att att stärka Eskilstunas attraktivitet och kommunicera Eskilstunas styrkor.

Detta gör vi bland annat genom:

  • destinationsutveckling,
  • kommunikation och marknadsföring,
  • samt driva Eskilstuna Tourist Information.