Om Destination Eskilstuna

Destination Eskilstuna AB är kommunkoncernens samlande kraft i att utveckla Eskilstuna som en destination för privat- och affärsturism. Det gör vi genom att utveckla besöksanledningar, värva möten och evenemang samt marknadsföra Eskilstuna som en attraktiv plats för invånare, besökare och företag.

Kort fakta om bolaget

Destination Eskilstunas övergripande mål är att verka för att Eskilstuna ska vara ett starkt platsvarumärke och stimulera hållbar tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen.

Vi arbetar bland annat med:

  • att driva Eskilstuna Tourist Information.
  • att driva Eskilstuna Convention Bureau.
  • att värva och utveckla evenemang.
  • destinationsutveckling.
  • kommunikation och marknadsföring.
  • inflyttning.

Styrande dokument

Destination Eskilstuna är ett kommunalt bolag som styrs av ägardirektiv som är beslutade i kommunfullmäktige.

Ägardirektiv för 2024