Hjälmaren – ett framtida biosfärområde?

En gemensam strategi har antagits för att utveckla Hjälmaren. Beslut har tagits att bilda en förening med kommuner, regioner och länsstyrelser som ska resurssätta arbetet framåt för att möjliggöra utveckling av Hjälmaren.

En gemensam strategi och samarbete kring Hjälmaren

Den gemensamma strategin för Hjälmarens utveckling är antagen och beslut har tagits att bilda en förening med kommuner, regioner och länsstyrelser som medlemmar. Just nu pågår framtagning av stadgar där formerna för föreningens arbete mejslas fram.

En viktig aspekt är hur föreningen ska resurssätta arbetet framåt för att möjliggöra utveckling av Hjälmarens biologiska mångfald, främjandet av en levande landsbyggd, besöksnäring, naturturism och upplevelsevärden.

Under våren har möten ägt rum för att undersöka och förankra idén att ansöka om medel för att göra Hjälmaren till ett biosfärområde*. Om detta blir möjligt kommer Hjälmaren att kunna marknadsföras och paketeras som biosfär, vilket banar väg för ökad kännedom och varumärkesbyggande, såväl nationellt som internationellt, samtidigt som arbetet med utveckling av miljö- som upplevelsevärden resurssätts.

*Ett biosfärområde är ett område som ingår i Unescos världsomspännande nätverk inom programmet Man and Biosphere. Programmet inrättades 1971 för att förbättra relationerna mellan människan och miljön globalt. Biosfärområdena ska fungera som modellområden för hållbar utveckling.

Maria Ringström, destinationsstrateg