MDUs siluett i grönt, på en svart bakgrund

Eskilstuna-gif:ar för Instagram och Snapchat

Idag lanserar Destination Eskilstuna gif:ar med Eskilstunamotiv för Instagram och Snapschat.

Berätta för omvärlden att du är i Eskilstuna

Eskilstunas varumärke ägs och förvaltas av oss alla som bor, arbetar, studerar eller etablerar i Eskilstuna. Det är vår uppfattning av platsen Eskilstuna som vi sedan sprider vidare till vår omvärld.

De framtagna gif:arna ska göra det enklare för invånare, föreningar, företag, organisationer och besökare att berätta om Eskilstuna på ett enhetligt vis för omvärlden. Oavsett om det sker via sociala medier eller via en Powerpoint-presentation.

Stadshuset som grön siluett på svart bakgrund. Texten ESKILSTUNA i vitt

Bland gif:arna finns bland annat grafiska inslag och logotyper från kommunikationskonceptet EskilstunaEvolution, ett antal geografiska platser eller ikoniska byggnader och en Sverigekarta där Eskilstuna är utmärkt med en upp-och-ned-vänd nål som ska symbolisera konstverket Pin Point som står på Fristadstorget.

- Vi har valt ut åtta geografiska platser som vi anser symboliserar Eskilstuna. Bland annat Klosters kyrka, och nybyggda campus på Mälardalens universitet, säger Petra Nordström, Innehållsansvarig på Destination Eskilstuna.

Gif:arna är redo att börja användas på både Instagram och Snapchat. De finns också tillgängliga som filer att ladda ned - för den som önskar använda dem i presentationer eller grafiska produktioner till exempel.