Granskog och mark tänkt med mossa

Skogsbad

I en värld som snurrar allt snabbare blir behovet av avkoppling livsviktigt. Få saker får oss människor att varva ned och må så bra som närhet till naturen. Testa den ”nya” trenden skogsbad!

Sverige, Sörmland och Eskilstuna har fantastiska möjligheter till skogs- och naturupplevelser

En av Sörmland och Eskilstunas styrkor är just närheten mellan natur och stad. Här befinner du dig aldrig långt från en energigivande skog.

Skogsbad i Japan

Under 80-talet myntades begreppet skogsbad, shinrin-yoku, i Japan. Begreppet betyder ungefär ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen”. I Japan finns särskilda skogsbadsplatser, ett slags skogsterapeutiska centra bekostade av staten, där besökarna uppmanas att ligga still på rygg eller vandra långsamt genom skogen som en slags medicinering.

Skogsbad i Eskilstuna och allemansrätten

Tack och lov behövs inte några särskilda center för skogsbad här i Sverige, då naturen är öppen och tillgänglig för alla.

Allemansrätten gör det möjligt för människor att färdas över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig där och till exempel plocka bär, svamp och vissa andra växter. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor.

Hos Naturkraft Eskilstuna kan du boka skogsbad där du guidas och upplever med alla sinnen tillsammans med utbildad stresspedagog.