Om Sörmlandsgården

Sörmlandsgården är ett friluftsmuseum på Djurgården i Eskilstuna. Husen visar hur en typisk mellansvensk gård från mitten av 1800-talet kunde se ut

Utemiljöerna är tillgängliga dygnet runt, året runt.

Karta och beskrivning av byggnader

Här kan du se en karta över Sörmlandsgården. , 2 MB. Du får också veta mer om det olika husen och vad de användes till.

Djurgården

Djurgården, området där Sörmlandsgården ligger, är ett parkområde i östra Eskilstuna. Här finns det lekplats, utegym, friluftsmuseum, upplyst motionsspår, pulkabacke och stora gräsytor. Stora delar av djurgården är täckt av gammal ekskog.

Restaurang

I närheten av Sörmlandsgården ligger den anrika gästgivaregården Pilkrog med servering i historisk miljö. Gästgiveriet figurerar i en av skulptören Johan Tobias Sergels gravyrer vid namn "Sergel äter middag på Pilkrog".

Sörmlandsgårdens vänner

2001 började föreningen Sörmlandsgårdens vänner bedriva verksamhet här med stöd
av Eskilstuna stadsmuseum. Byggnaderna ägs av Eskilstuna kommun och förvaltas av Eskilstuna kommunfastigheter.

Kontaktuppgifter Sörmlandsgårdens vänner:

Daniel Grandell 076-0450250 (ordförande)
Linda Pettersson 073-0708589