Om Eskilstuna Teater

Teater har varit en del av Eskilstuna under lång tid. Redan 1830 spelades föreställningar i Teaterladan fram till 1850. År 1858 kom Ruddams­teatern i bruk, vanligen kallad ladan. Den låg nära Gamla Teatern och här spelades teater ända fram till 1925 då Eskilstuna Teater stod klart.

Eskilstuna nya Teaters historia börjar redan 1857, då den första fonden för ”byggande av ett nytt theaterhus” bildades. I mars 1916 utsände Eskilstuna stadsfullmäktiges teaterbyggnads­kommitté ett upprop till aktieteckning. Staden skulle gå in med 62 700 kronor, och till allmänheten utbjöds aktier för 52 300 kronor.

Eskilstuna Teater, som är ritad av arkitekten Ebbe Croné stod klar för invigning i september 1925 och kostnaden summeras till 720 000 kronor, vilket var betydligt mer än vad som budgeterats för.

Lokalrevyer har alltid varit ett uppskattat inslag i Eskilstunas teaterliv och nyårsrevyer spelas fortfarande. Under krigsåren slog GUIF och Folkets park ihop sina revyer och satsade på gemensamma program. I ”Så slå vi tillsamman” medverkade en ung Lasse Spång som kom att bli legendarisk i revysammanhang.

Idag används Eskilstuna Teater av Riksteatern genom Eskilstuna Teaterförening, av Scenknuten och EskilstunaRevyn, samt för gästspel och konserter. Teatern har 410 platser. Såväl barnteater, komedier, dramatik som dansföreställningar ges på teatern.