Eskilstuna mobila konstmuseum

Ett konstpedagogiskt projekt, ett rullande utställningsrum, en skapandeverkstad på hjul.

Del av en lådcykel med tak. Personer hänger upp teckningar på linor som är uppspända under taket på lådcykeln.

Vad är det mobila konstmuseet?

Det mobila konstmuseet är ett konstpedagogiskt projekt, ett rullande utställningsrum, en skapandeverkstad på hjul. Ett projekt som utifrån en eldriven lådcykel full med skapandematerial, tillsammans med barn och unga i olika stadsdelar undersöker vad konst och ett konstmuseum egentligen kan vara.

För vem är det mobila konstmuseet till för?

Den mobila enheten är bokningsbar för grupper med barn och unga i alla åldrar. Vi kan ses i klassrum, på skolgårdar, i skogen, parker, på gator och torg. Det är ni som sätter upp eller river ner gränserna för museets väggar!

Vad får gruppen göra med det mobila konstmuseet?

Vi experimenterar med ett fritt skapande utifrån den miljö vi råkar befinna oss i. Vid en bokning får deltagarna ta makten över det mobila museet för en tid, de får omvärdera och omskapa dess innehåll, form och funktion. Hur skulle deras alldeles egna museum kunna se ut?

Mer information & bokning

Välkommen att kontakta museets konstpedagog:

Nahla Alhamada
Telefon: 016-710 41 21
E-post: nahla.alhamada@eskilstuna.se

På en gräsmatta står en svart lådcykel, det är Eskilstuna mobila konstmuseum. Framför cykeln, i gräset, sitter människor på huk och på knä och skapar. I bakgrunden syns en basketplan och höga hyreshus.

Det mobila konstmuseet besöker Årby. Sommaren 2021.