Berg täckt av träd

Varglyan naturreservat

Varglyan är ett naturreservat mellan Eskilstuna och Hälleforsnäs som ligger i en ostörd trakt långt från bebyggelse.

Ett av Sörmlands största barrskogsområden

Varglyans naturreservat är ett av Sörmlands största barrskogsområden – Mälarmården. Här finns en orörd natur med lavklädd hällmark och 200-åriga tallar. Namnet Varglyan kommer från en grottliknande gång mellan ett stort stenblock och en bergvägg.

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 20 km sydväst om Eskilstuna och 8 km nordväst om Hälleforsnäs. Naturreservatet ligger ganska svårtillgängligt. Det går att ta sig in till naturreservatet via vägen som går mellan Bälgviken och Hälleforsnäs, men de privata mindre vägarna som går in i skogen kan vara bommade och därför bör du lämna bilen utanför och vandra till reservatet. Cykel är ett bättre alternativ. Det går även att ta sig till reservatet via vägen mellan Bälgviken och Svalboviken utmed Näshultasjön. Vid Heden är det skyltat med "Å! Fiske" in till sjön Trehörningen där det går att parkera och sedan vandra in i Varglyan via Trehörningen.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare. Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på ett annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet.

Utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Kontakt

Webb: lansstyrelsen.se