Berg täckt av träd

Varglyan naturreservat

Varglyan är ett naturreservat mellan Eskilstuna och Hälleforsnäs som ligger i en ostörd trakt långt från bebyggelse.

Ett av Sörmlands största barrskogsområden

Varglyans naturreservat är ett av Sörmlands största barrskogsområden – Mälarmården. Här finns en orörd natur med lavklädd hällmark och 200-åriga tallar. Namnet Varglyan kommer från en grottliknande gång mellan ett stort stenblock och en bergvägg.

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 20 km sydväst om Eskilstuna och 8 km nordväst om Hälleforsnäs. Naturreservatet ligger ganska svårtillgängligt. Det går att ta sig till naturreservatet genom att följa vägen som ligger mellan Bälgviken och Svalboviken, längs med Näshultasjön. Vid Heden ska man svänga söderut och fortsätta cirka 1-2 kilometer. Därefter svänger man österut på en mindre skogsväg som leder mot sjön Trehörningen. Vid vägens ände finns en parkeringsplats, där det utgår en stig mot sjön, och längs denna kan man vandra in i Varglyan.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare. Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på ett annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet.
  • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

I övrigt gäller allemansrättens regler.

Utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Kontakt

Webb: lansstyrelsen.se