Färggrann grästuva

Tovhulta Stormosse naturreservat

Tovhulta Stormosse är en myrmark med skog runt omkring i västra delen av Eskilstuna kommun.

Den enda i sitt slag i Södermanland

Den enda stormossen i sitt slag i Södermanland

Tovhulta Stormosse är en så kallad koncentrisk högmosse och är den enda i sitt slag i Södermanland. Det finns en bra utsiktsplats över reservatet i sydvästra delen. Det är inte helt säkert att röra sig fritt i det blöta området. Det är risk att trampa igenom då marken inte bär överallt.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare. Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Anordna lägerverksamhet.
  • Anordna tävlingar.

I övrigt gäller allemansrättens regler.

Kontakt

Webb: lansstyrelsen.se