Höstbild med träd i olika färger i förgrunden och en sjö i bakgrunden.

Sörfjärden naturreservat

Sörfjärdens naturreservat ligger mellan Eskilstuna och Strängnäs invid Mälaren och är en trevlig utflykt för den fågelintresserade.

Ett rikt fågelliv

Landskapet runt Sörfjärden bjuder på en mångfald av kultur och natur. Slättbygderna runt denna långgrunda mälarvik präglas av såväl småjordbruk, herresäten och storgods. Från åsen får du en magnifik utsikt över de vidsträckta vassbårderna och strandängarna med dess rika fågelliv.

Fältstationen Rördrommen

Fortsätter du norrut i reservatet kan du om våren se backsippa, kattfot och gullviva som växer i betesmarken. I närheten ligger också fältstationen Rördrommen som bedriver forskning och inventeringsarbete inom naturreservatet. Här finns ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn och utställningar.

Restaurang, logi och golf

I direkt anslutning till naturreservatet ligger Strand Golf Resort med golfbana, restaurang och logi.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.Det är förbjudet att:

  • uppgräva eller plocka blommor eller skada träd eller buskar
  • döda, jaga, fånga eller skada djur samt att fotografera eller bortföra ägg/bo eller vidta annan åtgärd som kan störa djurlivet
  • tälta
  • göra upp eld
  • medföra husdjur inom området
  • skräpa ned med plåt, glas, plast, papper eller annat avfall
  • årligen under tiden 1 april - 15 juli med båt färdas genom eller uppehålla sig inom de i reservatet ingående vasspartierna.

I övrigt gäller allemansrättens regler.

Kontakt

Webb: lansstyrelsen.se