träbro över vattenspegel i grönskande lövskog

Skäret naturreservat

Skärets naturreservat, norr om Eskilstuna vid Mälarbaden, är ett populärt område för naturupplevelser.

Naturreservat med en mosaik

Miljön i Skäret erbjuder vandring genom en mosaik av olika marktyper, allt från lummiga ek- och askdungar till öppna betesmarker. Ta med dig stövlar och myggmedel och upplev den trollska och tidvis blöta, snåriga alsumpskogen som på våren är väl värd ett besök.

Fågelskådning från plattform

Skåda flera olika fåglar från fågelplattformen. Under våren och sommaren ljuder det av vacker fågelsång och trumvirvelliknande hackljud från flera hackspettarter. Har du tur kan du se vattenfladdermusen som ofta flyttar in i hackspettens boplats när den häckat klart.

Spång över vattenspegel genom grönskande skog

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare. Det är förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon.
  • tälta.
  • elda.
  • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp.
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved.
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur.
    uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

I övrigt gäller allemansrättens regler.

Kontakt

Webb: eskilstuna.se