Ett fält med ramslök i en lummig skog.

Lövön

Lövön strax utanför Eskilstuna är en av Sörmlands största sammanhängande ädellövmiljöer. Här kan du vandra i lummig lövskog och känna doften av ramslök på våren.

Vandring i lummig lövskog

Njut av en fin promenad på Lövön, genom lummig lövskog ut till udden i Hjälmaren. Det går en bred skogsväg genom området ut till udden, här finns en rastplats med möjlighet att sitta ned och äta matsäck eller om man vill grilla vid den iordningställda eldstaden. Rastplatsen har utsikt över del av Hjälmaren, och området används även som beteshage.

I naturreservatet finns många spår av djur bland annat vildsvin, älg, hjortar och rådjur. området är har även ett rikt fågelliv med många olika arter.

Hitta till Lövön

Till Lövöns naturreservat tar du dig från Eskilstuna via väg 230 i riktning mot Katrineholm. Efter cirka 10 km, vid busshållplats Sundtorp, sväng vänster mot Veterinärklinik/Gillberga k:a. Efter ytterligare 3 km sväng mot Veterinärklinik/Biby. Strax innan du kommer till Biby finns hänvisningsskyltar som leder fram till Lövöns parkering. Från parkeringen är det ca 500 meter fram till områdesgränsen.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare. Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
  • avsiktligt störa djurlivet,
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
  • göra upp eld på annat än därför iordningställda platser,
  • köra snöskoter,
  • på ett störande sätt använda ljudanläggning.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens och markägarens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet,
  • anordna tävlingar.