Bild tagen från en Skuggig skogsdunge med utsikt över Hjälmaren. Solljus sipprar igenom lövverket.

Herrfallet naturreservat

Intill Hjälmaren, väster om Eskilstuna, ligger Herrfallets naturreservat med fina strövområden, camping och badstränder.

På en udde i Hjälmaren

Herrfallet ligger vackert på en udde i Hjälmaren. Här finns en camping med faciliteter som restaurang, minigolfbana, badstränder, sittplatser och grillplats.

Det finns en 5 km lång lättvandrad naturstig med informationsskyltar om områdets historia och kultur. Här kan du lära dig mer om olika djur, gamla träd och Hjälmarens historia.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare. Det är förbjudet att:

 • förstöra fast naturföremål eller ytbildning.
 • gräva upp växter.
 • avsiktligt störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo, gryt eller annan boplats.
 • göra upp eld annat än på anvisade platser.
 • tälta eller ställa upp husvagn på annat än anvisade platser.
 • medföra hund katt eller annat djur inom badplatsområdet, inom övriga delar av reservatet skall djur hållas kopplade.
 • framföra snöskoter, generellt undantag gäller för yrkesfiskare och tillsyningsman.
 • parkera på annat än upplåtna platser.
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller liknande.
 • lägga till annat än på anvisade platser.
 • inom badplatsområden, utmärkta med orangefärgade bojar, framföra motorbåt.

I övrigt gäller allemansrättens regler.