En person vandrar i skogen, personen ser man bakifrån och bara nedre delen av kroppen.

Hedlandet naturreservat

Hedlandets naturreservat, söder om Eskilstuna, är ett populärt område för naturupplevelser.

Vandringsleder i varierad natur

Naturreservatet har många besökare som vandrar, motionerar, badar samt plockar bär och svamp. Flera vandringsleder finns i området och långa sträckor går stigarna utmed vattnet och bjuder besökaren på fina utsiktsplatser. Området består av berg, barrskog, åker, betesmarker, lövskogar, sankmarker och små myrar. Till Hedlandets naturreservat tar du dig via väg 214 mellan Eskilstuna och Julita, håll utkik efter skyltarna längs vägen.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
  • avsiktligt störa djurlivet,
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
  • göra upp eld på annat än därför iordningställda platser,
  • köra snöskoter,
  • på ett störande sätt använda ljudanläggning.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens och markägarens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet,
  • anordna tävlingar.

I övrigt gäller allemansrättens regler.